Йерусалим е основан от древните българи при завоюването на Египет (част 1)

Валентин Вътов
Normal_istoria

   Преди време до нас достигна линк към блога на родолюбката и общественичка Цвета Кирилова. Председател на Сдружение Азбукари, чиято основна цел е да възпитава у българчетата патриотизъм, високо национално самосъзнание и уважение към родовите ценности на нашите предци и другите народи. В конкретния материал, Цвета Кирилова е публикувала текст от Валентин Вътов и книгата му "Непознатата история на българите". Стори ни се полезно да запознаем и нашата аудитория с интересните тези на автора, поради което до края на годината всяка седмица, на страницата на Клуб 50+, ще можете да намерите откъс от текста "Йерусалим е основан от древните българи". Желаем ви приятно четене и ще се радваме, ако споделите със своите приятели линк към тази и всяка следваща статия!

От Редакцията


   На 17.09.2016 г. по една централна телевизия беше излъчено предаване с участието на поканен богослов с тема тълкуванието на Десетте Божи заповеди. Това което се чу от екрана ме вкамени, поднесе угнетяваща картина, че както уважаемият богослов, така и цялата световна богословска общност и школа, градят своята наука върху глинени крака. 
    Обяснявайки за християнството, той стъпи в теологическата си теза върху юдеизма и с непоколебима вяра в истиността за историята на еврейския народ. И на християнската религия предпоставя юдейската, сякаш първата произтича от втората без между тях да има антагонизъм, сякаш взаимно не се отблъскват? –  Иначе щяха да се обединят в единна религия, от каквато всъщност са произлезли, от идеята за Единобожието. И точно за това става въпрос по-нататък.

    Това което имам в предвид, както ще се види е, че цялата манипулация на теологическата наука, водена от евреите-юдеи, следва да се обърне на 180 градуса в истина. Историята и теорията на теологията ще трябва да се пренаписват от други историци и теолози. Научните среди веднага би следвало да скочат, че какво разбира авторът от всичко това, нито е историк, нито е теолог! Не съм теолог, но твърдя, че съм се докоснал до исторически сведения в древните български летописи, укривани, фалшифицирани и унищожавани поне 2500 години. Разбира се доказването на такава теологическа теза ще изсисква докторска защита на международен институт, сложно постижимо занимание.

    Но това е страховито предизвикателство. Тъй като нито имаме време нито сме в цветуща авторитетна позиция като независима държава и свободен народ, като неподражаема наука на ниво, разработвана от независими българи патриоти и т.н., ще се наложи да представя тезата почти телеграфно в 10 страници и ще предоставя възможността на всички научни и университетски капацитети да ме оборят с научни аргументи. Само моля, да не започват с най-лесното, с лозунга на талмудистите – ама няма такива „проверени“ (от тях естествено, както и методично ликвидирани) данни, вашите източници са фалшификати и т.н. Ресто, не струва, както е казал известния ни поет. Източниците съдържат такава главоломна информация от събития, фактология и имена в последователна връзка, че и най-лудият талмудист не може да съчини за достоверност дори една десета от тях. Все пак се е случило така, че колкото и тези кръгове да са унищожавали и горели древните български книги, нещо някъде е останало запазено и е дошло времето да се появи на бял свят. В края на краищата истината излиза наяве.

    Какъв е механизмът? Оказва се, че в един момент самите автори на еврейската история превръщат дадена фактология, регистрирана в египетски исторически сведения и техни древни летописи и свещени киги в митология, а после обличайки и вплитайки я в теологически митологеми и Божи заповеди като Библия, започват да си създават нова история. Обаче в тези скоби залагат към десетина века неясна датировка, мъгла, укриване на истини, факти и събития.

    И оттам насам си я пишат подробно, незнайно на какъв първи език, било на арамейски (древен вариант на български говор), староеврейски, на старогръцки и после на днешните си наречия. Но какво би станало, ако историята на евреите се окаже, че е фалшива, измислена, нагласена?! Тогава на какво ще се гради юдеизмът и пригласящото му в съгласие христианство? Самият еврейски патриарх на тяхната история Йосиф Флавий (І в.от н.е.) изпада в противоречие с неговия основен извор Манетон, писал два века преди него (ІІ в.пр.н.е.), което също поставя големи въпросителни за автентичността на техните сведения. Й. Флавий смята аритметично, че бъдещите евреи, египетските роби начело с Мойсей, веднага след като са били изгонени от Египет, са отишли да се молят на хиксосите в Йерусалим, да се обединят и заедно да нападнат бившите владения на хиксосите – Египет, вече 519 години след като хиксосите са се оттеглили от Египет.

Към втората част!


Създадена на 09.11.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари