Заслужават ли това българите?

През последните 20 години България от страна със среден европейски стандарт на живот се превърна еталон на бедност, мизерия, корупция, на първо място по всички отрицания и на последно във всичко положително в областта на стандарта на живот, социални политики, икономика, здравеопазване, образование и т.н.
Normal_positions

През последните 20 години България от страна със среден европейски стандарт на живот се превърна  еталон на бедност, мизерия, корупция, на първо място по всички отрицания и на последно във всичко положително в областта на стандарта на живот, социални политики, икономика, здравеопазване, образование и т.н.

За да не бъдем голословни, ще използваме официалната статистика на Евростат и България.

1. Населението на България живее в най-тежки материални лишения.

Ние сме на първо място в ЕС с 35% общо за всички граждани на България. А за възрастните над 65 години този процент е 80. Това е чудовищен геноцид. Тук попадат почти всички 800 000 пенсионери с минимална пенсия за осигурителен стаж от 200 лв. А 200 лв. са почти наполовина от официалната граница на бедност у нас!

По-добра представа за живеещите в мизерни условия 35% от гражданите на България ни показват процентите общо за ЕС които са 8%, за Австрия 3%, за Франция 2%, за Швеция 4% и т.н. Какво падение!

Тежките материални лишения са в основата на демографската катастрофа, на емиграцията на над 2 млн. научно-технически специалисти от страната, на престъпността, корупцията, болести и т.н.

Бедността и животът в тежки материални условия са основната предпоставка и за националната сигурност на България!

За бедността в България е показателен и годишния праг на бедност (2015). У нас той е1900 € годишен доход. Но в Испания са бедни хората с годишен доход под 7900 €, в Литва под 9000 €, в Австрия пад 13 000 €. Каква чудовищна разлика, у нас са бедни тези които получават годишен доход над 4 пъти по-малко от Австрия. Това вече е пета скорост в ЕС.

Равнището на бедност се засилва още повече и от факта, че разходите за лекарства от общите разходи за здравеопазване в България са 38% при 25% общо за ЕС. О разходите за здравеопазване за 2012 г. 6.3 млрд. лв. 49% са частни разходи от пенсионерите, тъй като те са 90% от ползващите медицински услуги и 95% от купуващите лекарства и които са преобладаваща част от пациентите в България. А в много страни от ЕС лекарствата са безплатни за пенсионерите, та дори и в малка Македония.

2. Някои от факторите за бедността в България.

Най-обобщаващ показател за тъжното за Майка България, първо място по бедност в ЕС, е разликата в доходите на най-бедните  и най-богатите за 10% от населението. За България тази разлика е 13 пъти, над 2 пъти по-голяма от тази в Чехия, Словения, Словакия и т.н. която е 6 пъти, а общо за ЕС е 8.5 пъти. Тази разлика е в основата на геноцида над обикновения българин, най-вече над българския пенсионер. Рязкото увеличение на богатството на малка част от населението върви с ускорен темп. Милионерите у нас са 775, като през 2017 г. са нараснали с 61. А бизнес организациите милионери са 3030, като само през 2017 г. са нараснали с 336.

На полюса на бърз ръст на богатството на богатите, намаляват спестяванията на бедните. През 2017 г. в банките има 6 450 000  влога до 1000 лв. като за същата година са намалели с 496 000 влога.

3. Някои основни фактори за растежа богатството на богатите и мизерията на бедните.

- България е единствената страна в ЕС при която ДДС за храни и лекарства е 20%, равен на ДДС общо. Как може да се коментира тази данъчна политика у нас при ДДС за лекарства 0% и за храни 0.9% в Хърватия, 5 и 5% за Кипър, 0 и 0% за Великобритания, 0 и 6% за Белгия, 5.5 и 5.5% за Франция и т.н. ДДС за лекарства най-тежко се понася от пенсионерите с 200 лв. пенсия, тъй като те са най-големите потребители на лекарства.

- Данъчното облагане у нас закриля богатите.

Отново България е единствената страна в ЕС с 10% подоходен и корпоративен данък. При подоходен данък за Белгия до 53.7%, за Австрия 50%, за Великобритания 50%, за Гърция 49% и т.н. Този парадокс на закрила на богатите и на събиране доходите на държавата от бедните в най-бедната страна в ЕС е парадокс, който поражда размисли!

При корпоративния данък картината е подобна при 10%  у нас, този данък в Белгия е 34%, във Франция 36%, в Италия 31%, в Гърция 30% и т.н. И тука политика на събиране доходи за държавата от бедните и от малки и средни предприятия.

И в резултат на политиката на държавата, като член на ЕС с 10 годишен юбилей, България е:

- на първо място по кратък живот на населението. Общата продължителност на живота у нас е 74.7 г., докато за Италия е 82.7, за Швеция 81, за Южна Корея 90 г.

- на първо място по смъртност с 9.2%, докато при Ирландия е 6.4%. У нас ежегодно се отписват от НОИ над 100 000 души, отписват ги децата им.

При 200 лв. пенсия, при най-скъпите лекарства, храни, битови услуги, ток, вода, телефон и т.н. От недолекуване и недохранване, от самота, деца и внуци в чужбина, гаснат възрастните хора, тези които изградиха съвременна България, продадена на безценица при продължаващата корупционна практика.

4. България е на първо място по размера на пенсиите за осигурителен доход, на първо по най-ниски пенсии от 102.25 €.

Нашите братя българи, които живеят в Македония получават  209 € при безплатни лекарства и безплатен транспорт, а българите в Сърбия получават 216 €, при три войни и ембарго. В Гърция при 320 млрд. дълг пенсията е 450 € с Коледна надбавка 1000 €, при надбавка от 20€ при пенсия от 102.25€ в Майка България.

Особен интерес за нас представлява размера на пенсиите в Хърватска и Словения – по 500€. Да но те имат партии на третата възраст, които са в Парламента!

Тъжно и болно е, че и за следващата година се предвижда увеличение на пенсиите с по-малко от един билет за кино!

Политолози, социолози, философи да обяснят психологията на над два милиона и двеста хиляди пенсионери, на техните синове, дъщери и внуци, които тихо и безропотно понасят геноцида над тях! Както и на липсата на капка чувство на уважение, на състрадание и човечност на управляващи и законотворци към майките и бащите на Майка България.


Създадена на 09.02.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари