Дете, ти имаш право!

из Конвенция на ООН за правата на детето

0144465.0

Normal_liubka

Снимка Любка Кръстева

На 14 декември 1954 г. ООН и ЮНЕСКО обявяват 20 ноември за Световен ден на децата. Чехов е казал "Децата са утрешните ни съдии", всъщност децата са нашето утре и трябва да си го припомняме всеки ден, както и всеки ден да си припомняме, че те не са кукли и марионетки, те не са собственост, а личности. Индивидуални личности. Днес ще припомним някои от основните права на детето, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на детето:

 1. Ти имаш право право на живот и твоята държава осигурява оцеляването и развитието ти по най-добрия начин.
 2. Ти имаш право на защита от физическо или умствено насилие в семейството си или извън него.
 3. Ти имаш право дете да бъдеш зачитано и уважавано.
 4. Ти имаш право  на развитие и закрила.
 5. Ти имаш право право да растеш в семейство или в близка до семейната среда.
 6. Ти имаш право има право да получиш образование.
 7. Твоето образование трябва да е насочено към развитие на личността, таланта, умствените и физически способности; към зачитане на човешките права и свободи; към развитие чувството на уважение към родители, самоличност, национални ценности, различни цивилизации и към природната среда.
 8. Ти имаш право право да изразяваш свободно своето собствено мнение по въпроси, които се отнасят до теб
 9. Ти имаш право  свобода на мисълта, съвестта и религията
 10. Ти имаш право на отдих и почивка, участие в подходящи за възрастта ти игри и забавни дейности и на свободно участие в културния живот и изкуствата.
 11. Никой няма право да се намесва незаконно в твоя личен живот, семейство, дом и кореспонденция, както и да посяга на твоята чест и репутация.
 12. Ти имаш право да бъдеш защитено от  държавата от икономическа експлоатация
 13. Ти имаш право на възможно най-добро здраве, на достъп до най-добрите здравни услуги, най-висок стандарт на живот, екологична храна и питейна вода. 
 14. Всяко дете с умствени или физически недостатъци трябва да води пълноценен и достоен живот в условия, които осигуряват достойнството му и поощряват самостоятелността му
 15. Ти имаш право да участваш в мирни събрания или да се сдружаваш по свой избор, като зачиташ закона и не нарушаваш правата на другите.
 16. Твоите интереси са от първостепенно значение във всички действия насочени към теб.  

Създадена на 20.11.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари