Над 15 000 нови безработни влязоха в програми за заетост

Normal_bezrabotni

През януари по програми и мерки за заетост и обучение са работили 22 822 човека, от тях 15 423 са нови безработни, съобщиха от Агенцията по заетостта. Това е с 14 851 души повече от декември 2010 г., уточняват от там.

Увеличението е характерно за първия месец на годината. За осъществяване на програмите и мерките са изразходвани общо 4 899,1 хил. лв.

Най-съществен принос имат националните програми „От социални помощи към осигуряване на заетост" (НП "ОСПОЗ") и „Асистенти на хора с увреждания". Размерът на изразходваните средства за тяхното стартиране е 4 194,6 хил.лв.

НП "ОСПОЗ" остава най-голямата програма, въпреки трайното ограничаване на обхвата й през последните години. Новите безработни, включени в нея, са 13 913 (преобладаваща част от тях – 11 826 - са в аварийни дейности). От включените близо половината (49,8%) са жени, младежите до 29-годишна възраст са 14,2%, безработните над 50 години – 35,4%, а продължително безработните – 29,1%.

По националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания са работили 1 464 безработни (преобладаваща част от тях са включени през предходната година).

В националната програма "Асистенти на хора с увреждания" през януари са включени 981 човека, а по програмата "Старт на кариерата" са работили общо 652 души.

Чрез националната програма "Помощ за пенсиониране" е осигурена заетост общо на 281 безработни лица в предпенсионна възраст, които работят от предходни периоди.

И по националната програма "В подкрепа на майчинството" продължават да работят общо 140 жени, включени през предходни периоди, от тях 59 са с придобито право на пенсия.


Създадена на 22.02.2011 г.

Коментари

Все още няма коментари