Храна за размисъл - размисъл за глада

Българска Хранителна Банка подтиква към размисъл и реално действие за храната и глада
Normal_bhb

Според последните данни на ЕВРОСТАТ 1,5 милиона българи живеят под или на прага на бедността, като поне 400 000 от тях са деца. В резултат на икономическата криза доходите на всяко трето семейство са спаднали, което е довело до намаляване на разходите за основни нужди – 41% от домакинствата ограничават употребата на основни комунални услуги; 29% намаляват консумацията на основни храни; 8% пропускат някое от храненията през деня.

Групите с най-висок риск от бедност и социално изключване са децата и възрастните хора, най-вече самотно живеещи пенсионери с ниски доходи, деца в семейства с ниски доходи, деца от многодетни семейства или в семейства с хора с увреждания.

България е на трето място по бедност в Европа и едновременно с това заедно с останалите 27 страни членки на ЕС страната ни е част от статистиката, според която 50% от произведената, годна за консумация и здравословна храна в ЕС, или близо 80 милиона тона, се разхищава всяка година – в домакинства, супермаркети, ресторанти и по веригата за доставки. Количество, достатъчно да изхрани цяла Испания.

Прочетеното ви стресна, нали? Накара ви да настръхнете, след това да се запитате "А прави ли някой нещо, за да промени тази стряскаща суха статистика?" Да, прави - щастливи сме, че може ма дадем този отговор, без да се притесняваме, че е голословен и не почива на реални действия.

Вероятно много от вас не са чували за Българска Хранителна Банка, а онези, които просто са чували не са много наясно какво точно означава това. В разговор с Цанка Миланова, изпълнителен директор на БХБ, научавам че много хора смятат, че това е място, на което се съхраняват храни и всеки може просто да дойде и да си вземе. Като от банка. И да, и не. Хранителните банки са организации с нестопанствена, благотворителна цел,които набират, получават, инвентаризират, складират и раздават дарени хранителни продукти в срок на годност в съответствие със стандартите за контрол и безопасност на храните и предоставят даренията посредством мрежа от партньорски организации на различни групи нуждаещите се в една странa. Те са моделът, който търси и предлага смислено решение на проблеми, особено болезнени за съвременното ни общество - проблемът с глада и рахищението на храна. Говорим за глад, не основан на диети, а на бедност.

Българска Хранителна Банка функционира от две години и за тези едва две години е успяла да спаси над 200 тона храни. И тук възниква въпросът - как така "спасена" храна. Може ли храната да бъде спасена, не е ли тя спасител? Именно това прави Българска Хранителна Банка - спасява храни, партнирайки си успешно с производители и търговци от една страна и организации, които са доставчици на социални услуги, от друга, изграждайки стабилно доверие в рестриктивна нормативна среда.

Как отделният човек може да получи храна чрез БХБ? - задаваме въпроса на госпожа Миланова, защото това е въпросът, който си задава всеки. Имам нужда от храна, мога ли да отида в тази банка и да си взема? Не, процедурата не е такава. Банката предоставя храна на нуждаещите се посредством организации, които доставят социални услуги на нуждаещи се - това са неправителствени организации, защитени жилища, фондации, сдружения, предоставящи помощ на хора в беда и др. организации от този тип. При разпределяне на храната БХБ се води от принципите на неутралност, прозрачност, надежност и свободна воля .Събирането и управлението на дарените храни се осъществява в нормативно  съответствие с всички стандарти за безопасност и осигуряване на хранително подпомагане на широк кръг от хора, целогодишно и дългосрочно.

Така стои въпросът и с даряване на храни от отделни лица. За да може да отговори на нормативните изисквания и здравно-хигиенните норми, БХБ няма как да приема храни, които всеки от нас просто реши да занесе. Било то храни, които сам е произвел, или сам е закупил от магазина. Защо? Защото всяка една приета и след това предоставена от БХБ храна трябва да отговаря точно на строго определени изисквания, да бъде съпроводена от съответна документация и да бъде гарантирано безопасна за човешкото здраве. БХБ се явява гарант за това, че храните, които предоставя са безопасни и отговарящи на всички здравни изисквания.

• Събрани и раздадени храни през м. юни 2014г.– 30 000 кг;

• Брой дарители – 14;

• Брой партньорски организации, получили дарения от храни за предоставянето им на нуждаещи се хора – 41, от които 20 организации предоставят услуги извън София;

• Подкрепени групи нуждаещи се хора: 

   * Деца, лишени от родителски грижи;
   * Деца и жени, жертви на домашно насилие;
   * Самотни майки;
   * Възрастни хора с увреждания;
   * Млади хора със зависимости;
   * Семейства, настанени в бежански центрове и такива, настанени на външни за центровете адреси;
   * Многодетни семейства;
   * Домакинства, пострадали от наводненията;

• Брой доброволци, включили се в оперативните дейности на БХБ – 20;

• Дарени часове труд -  112.

В края на май и първия ден на юни, БХБ инициира кампания "1 кг Доброта", в която всеки желаещ  можеше да се включи, като закупи пакет трайни пакетирани храни - зрял боб, ориз, макарони или олио и ги остави в количките на Българска хранителна банка,  разположени след касите в търговските обекти, партнирали на инициативата. За два дни в кампанията се вклю(иха над 140 човека, 
събраните хранителни продукти БХБ предостави на самотни родители, възрастни хора и семейства, живеещи в нужда и риск. Ценка Миланова споделя желанието си и увереността, че тази кампания няма да остана като единична по рода си проява, а идеята е да се реализира ежегодно, поне два пъти в годината и не само в столицата, но и в други градове в страната. 

БХБ беше и сред първите, отзовали се на призивите за помощ в бедстващите от наводненията райони на страната. Добрата организация, надеждните партньори и изградената структура на бързодействие и доверие, помогнаха да бъдат осигурени хранителни продукти на стотици хора, които бедствието бе притиснало.

Българска Хранителна Банка с радост приема сътрудничество, както и предлага много доброволчески инициативи за всечки, които желаят да съдействат. Повече подробности за тях може да научите на сайта на БХБ. Българска Хранителна Банка може да подкрепите и в Yatoto - българската социална мрежа от ново поколение, която всеки месец раздава 15 000 лева - за теб, за приятелите ти, за каузите, които подкрепяш..

Как можете да подкрепите БХБ?

• Даряване на различен вид ресурс (храна, финансови средства, материални ресурси, свързани с логистика и транспорт на храни, контакти)

• Доброволен труд в оперативни дейности на БХБ – он-лайн форма за заявяване на доброволен труд тук, а тук - актуален график за дейности по ВИТАМИНА. Ако ви се струва полезно ваши служители да се включат в дейности на БХБ или искате да организирате тийм билдинг събитие, с радост ще планираме и предложим идеи.

• Безвъзмездно предоставяне на експертиза и услуги – подкрепа с ноу хау, умения или просто опит в сфера, която е далеч от храните, но е важна за развиването на БХБ като жив организъм.


Създадена на 08.08.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари