Как НОИ смята пенсиите? Съдът също се чуди

Един интересен казус от Варна
Normal_pensionirane

Натъкнахме се на крайно любопитен казус, в който са замесени НОИ, Варненският административен съд и пенсионерката Г.П. от Варна. Решихме да ви представим случая накратко.

През ноември 2014 г. на Г. П. от Варна е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 610.72 лв. Жената обаче завежда дело пред Административния съд в морската ни столица, тъй като смята, че индивидуалният й коефииент не е изчислен правилно.

От нейната жалба става ясно, че тя оспорва начина, по който НОИ например смята периодите на болничен, в които хората не подлежат на осигуряване в частен фонд, както и дали коефициентът на лицата с вноски във втория стълб важи само за периода след 1.1.2002 г. Тя смята, че именно заради тези (но не само) пропуски на нея неправилно й е зачетен 28 години осигурителен стаж от втора категория труд и 5 години – от трета, тоест преобразуваният й стаж е малко над 41 години (въз основа на който й се определя въпросната пенсия от 610.72 лв).

На свой ред, Варненският съд поискал съдебно-счетоводна експертиза по делото, като вещото лице е заключило, че пенсията на жената трябва да бъде по-висока - 700.85 лв. Въпреки това, най-напред Административният съд, а в последствие и ВАС отказват да се произнесат директно по отношение на конкретния размер на пенсията, но и в двата случая връщат казуса към НОИ за ново произнасяне.

В окончателното решение на Върховния административен съд пише, че разпореждането (за размера на пенсията на жената) е "издадено при съществено нарушение на административно-производственото правило за излагане на обосноваващите го фактически съображения, което е пречка за съда да упражни съдебен контрол за законосъобразност".

И макар топката отново да е в НОИ за ново произнасяне, от доказателствата по дело е видно, че коефициентът е изчислен субективно и в крайна сметка - неправилно. Пред медии от НОИ заявиха, че ще се постараят да направят процеса по-прозрачен, като въведат нов софтуер и се опитат да направят процеса по отпускане и изменение на пенсиите по-бърз и разбираем за хората. 


Създадена на 02.02.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари