Право на по-ранно пенсиониране

и използване на правото на обезщетение от работодателя
Normal_pensionirane

Здравейте, моля за мнение по следния казус:

В момента съм на срочен трудов договор при работодател, при който съм работила последните 23 години без прекъсване. Срочният ми договор изтича 4 месеца преди навършване на необходимата ми за пенсиониране възраст. Имам необходимия стаж за пенсиониране и искам да се пенсионирам с тези 4 месеца по-рано от навършване на възрастта за пенсиониране (съгласно последните промени, имам право на това, като пенсията се намаля с % за всеко недостигащ месец). Въпросът ми е -  имам ли право на обезщетение от работодателя в размер на 6 месечни заплати.

 

 


Създадена на 07.01.2016 г.

Коментари

 • Small_normal_logo_variation

  Клуб 50 Плюс написа:

  Преди повече от 4 години

  Здравейте, Г-жо Декова,

  От 1 януари 2016 г. с разпоредбата на чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е регламентирана възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер пожизнено. До една година по-рано от възрастта, на която биха придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО, лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж, имат право да се пенсионират. С § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г., в сила от 1 януари 2016 г., се правят изменения и допълнения в Кодекса на труда, като с т. 1 в чл. 222 се създава ал. 4. С нея изрично се регламентира правото на работника или служителя на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ, когато при прекратяване на трудовото правоотношение той отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а КСО. За да възникне правото на обезщетение по чл. 222, ал. 4 във вр. с ал. 3 КТ е необходимо да са налице следните законови предпоставки: 1. Прекратяване на трудовото правоотношение след 1 януари 2016 г., независимо от правното основание за прекратяване; 2. Към датата на прекратяването работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а КСО. Предвид горното, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на обезщетение по чл. 222, ал. 4 във вр. с ал. 3 КТ, независимо от правното основание за прекратяването, като достатъчно условие за изплащане на обезщетението е той да отговаря на условията за отпускане на пенсия в намален размер по чл. 68а КСО, независимо дали го е упражнил или не, т.е. без значение е обстоятелството, дали пенсията е отпусната или не.


 • 9653254aa20df6486f9e1683a5d06b0d?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Васил Хаджиев написа:

  Преди повече от 2 години

  Здравейте,
  Искам да задам въпрос относно пенсионирането по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.
  2013г. получих право за пенсиониране по първа категория труд от което не се възползвах. Септември 2020г. ще получа право за пенсиониране по трета категория труд. Поради по изгодните условия от колективния трудов договор Въпроса ми е : мога ли да се пенсионирам от октомври 2019г. по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване ?
  Благодаря и честити Великденски празници.