Промени в осигуряването на самоосигуряващи се лица

Normal_rabota

Съгласно последните изменения на чл. 11, ал. 2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, на български граждани на работа в чужбина и на морските лица (обн. ДВ, бр. 33 от 2013 г.) всички самоосигуряващи се лица и лица, отговарящи на някоя от горните категории, трябва да имат предвид влезлите в сила нови разпореждания:

Съгласно новата редакция на разпоредбата "самоосигуряващите се лица внасят
осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на
чл. 6, ал. 8 от КСО, независимо от дейността, за която са регистрирани. Сборът от
доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, не може да бъде по-малък от
минималния месечен размер на осигурителния доход (определен по чл. 6, ал. 2, т. 2 от
КСО).

В съответствие с новите промени се променя и  начинът на попълване и заверяване на
осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица, които са работили без трудово
правоотношение извън дейността, за която са регистрирани. Това става  в случаите, в които
средномесечният облагаем доход, получен от дейността им, е по-малък от минималния
месечен осигурителен доход, определен от Закона за бюджета на ДОО за
съответната година.
Ако осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица са заверени съобразно вече
отменените указания, то те следва да бъдат презаверени само при изрично желание на самоосигуряващите се.
 


Създадена на 29.05.2013 г.

Коментари

  • Picture?type=square

    Petya Georgieva написа:

    Преди почти 7 години

    Нещо ми е пълна мъгла това.Аз като работодател на себе си два пъти ли трябва да се осигурявам?