Тайната на Вселенската Тайна – 2

Normal_the_secret

Всичко във Вселената е енергия

Квантовата физика – въобще модерната наука – е в пълна хармония с ученията на Тайната и с всичко, завещано от великите учители през вековете.

Всяка енергия вибрира с определена честота. Всички неща се състоят от енергия и вибрират. Това, което определя честотата на твоите вибрации, са мислите и чувствата ти. Когато мислиш за това, което желаеш, и излъчваш тази честота, ти караш енергията на желаното от теб да вибрира на същата честота и така го привличаш към себе си.

Вселенското съзнание не е само интелект, но и материя и тази материя е привличащата сила, която свързва електроните по силата на закона за привличането, така че те да оформят атоми, молекули, конкретни форми. Законът за привличането е съзидателната сила, пораждаща всяко явление и това важи не само за атомите, но и за световете, за Вселената – за всичко, което въображението може да формулира в каквато и да е концепция.

Енергията – това си ти

Твоята истинска същност, чистата енергия, която те изгражда, винаги е съществувала и винаги ще я има. Ти никога не можеш да не бъдеш. Ти си вечна енергия.

Всичко съществуващо е едно Единно Вселенско съзнание и няма място, където единното съзнание да го няма. Единното съзнание е целият интелект, цялата мъдрост и цялото съвършенство. А цялото съвършенство се намира едновременно навсякъде и във всичко. То цялото е в теб.

Това означава, че всяка възможност вече е налице. Цялото познание, всички открития, изобретения от бъдещето, съществуват във Вселенското съзнание като възможности и очакват човешкият ум да ги извлече оттам и да ги реализира. Всяко изобретение и откритие в историята е почерпено от Вселенското съзнание, независимо дали човек си е давал сметка за това или не.

Как самият ти черпиш от Вселенското съзнание?

Правиш го чрез осъзнаването си, че Вселенското съзнание съществува и че разполагаш с него, с всичките му неограничени възможности.
Ти побираш и притежаваш всичко в твоето съзнание. Няма ограничения за човешкия потенциал. Всичко зависи от нивото, до което сме осъзнали тези движещи сили, с които разполагаме, а също и от това как ги упражняваме, как вкарваме нашата мощ в действие. Всичко зависи от нивото, на което мислим. Божественото съзнание е единна и единствена реалност.

Всичко във Вселената е свързано

  Тя е просто едно енергийно поле - Единен Върховен разум. Ето защо твоите негативни мисли спрямо някой друг ще се върнат и навредят на теб самия, като енергиен бумеранг. Всяка традиция ти казва, че си бил създаден като образ и подобие на източника на съзиданието. Не съществува граница за нещата, които този закон може да направи за теб. Осмели се да повярваш в собствения си идеал. Цялата ти сила е в твоето осъзнаване на тази сила – в това да я поддържаш в съзнанието си – помни, че трябва да помниш!

Когато осъзнаеш силата на Тайната и започнеш да я използваш, ще намериш отговорите на всички твои въпроси. Истината е, че Вселената ти е отговаряла през всичките ти години на досегашния ти живот, но ти не можеш да получиш тези отговори, ако не си осъзнат.

Чувствай, разбирай и осъзнавай всичко около себе си

защото получаваш отговорите на своите въпроси във всеки миг от деня. Каналите, по които тази осъзнатост може да дойде при теб, са неизброими. Те могат да се изявят под формата на заглавие във вестник, случайно дочуване на дадена фраза, песен по радиото, надпис върху преминаващ камион, внезапно вдъхновние. Помни, че трябва да помниш - и бъди осъзнат!


Създадена на 10.08.2011 г.

Коментари

Все още няма коментари