Тест на Фройд за личността

вземете лист и химикал и разберете какво се крие дълбоко в нас
Normal_test_froid

Личността винаги е била интересен обект за изследване от учените, а щом става въпрос за психоанализа, веднага се появява името на Фройд. В опитите си да изучи човешката душевна същност, той създава много занимателни тестове, чиито отговори разкриват голяма част от скритите от нас самите усещания за живота.

На такъв тест попадна нашия екип наскоро. Хареса ни и решихме да го споделим с вас.

Ще ви приканим си вземете лист и химикал (този път няма да смятаме, ще пишем :) ) да зададем 8 въпроса (ситуации) и ще ви приканим да напишете какви са първите ви асоциации и действия свързани с тях. За да е максимално точен текста, не четете всички въпроси предварително, а един след друг. Можете да отговаряте по един и същи начин на някои от тях ако така го чувствате. По подразбиране – не надничайте в тълкованията преди да отговорите на всички въпроси.

Ситуации (Въпроси):

1. Взираш в море, затваряш очите си. Какво изпитваш?

2. Вървиш през гората и поглеждаш под краката си. Какво чувстваш?

3. Виждаш чайки, летящи в небето. Коя е първата ти мисъл?

4. Виждаш стадо коне. Какво е първото, нещо което ти хрумва?

5. Насред пустинята си и виждаш стена с малък процеп, зад нея се вижда оазис. Какво ще направиш (действия, не мисли)?

6. Вървиш през пустинята уморен си и виждаш стомна с вода. Какво ще правиш?

7. Загубил си се в гората и е вечер, виждаш дом със светещ прозорец. Какво ще направиш?

8. Ти си в гъста мъгла. Какви са действията ти?

 

Тълкуване на отговорите

(не надничайте)

 

 

1. Изразява отношението ти към живота, емоциите, усещанията.

2. Начина, по който се чувстваш сред семейството и близките си.

3. Отношението ти към жените.

4. Отношението ти към мъжете.

5. Начинът, по който разрешаваш проблемите си.

6. Подходът ти при избор на интимен партньор.

7. Готовността ти за брак или обвързване

8. Отношението ти към смъртта.


Създадена на 26.11.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари