Допълнително пенсионно осигуряване и преместване в чужбина

Какво става с вноските по втората пенсия в случай на преместване в друга държава - Отговор на читателски въпрос

0117185.0

Normal_pensionirane

"Предстои ми да започна работа в друга страна от ЕС по трудов договор. В България, освен основната осигурителна вноска за пенсия, внасям и по допълнителен задължителен пенсионен фонд. Какво ще стане с втората пенсия, когато замина?" (М.К., София)

Добре е, преди да се подпише договор за участие в допълнителна пенсионноосигурителна схема да се провери  по какъв начин местенето/живеенето в чужбина би се отразило на пенсионните права. Допълнителни пенсионноосигурителни схеми за прослужено време, преживели лица или инвалидност са създадени с цел да допълват или заместят законовите държавни пенсии и в случай, че лице напусне дадена допълнителна пенсионноосигурителна схема, поради работа в друга страна, член на ЕС, то има същите права като лицата, оставащи в същата държава, но спиращи да плащат вноски по допълнителния пенсионен фонд. Т.е. не е законно да загубите натрупаните вноски по допълнителна пенсионноосигурителна схема. 

Ако се преместите в чужбина, вашата предишна държава на пребиваване може да поиска от вас да възстановите всички данъчни облекчения, които сте получили за плащането на вноски за допълнителна пенсия - това, освен че е нередно  е и незаконно — за вашата допълнителна пенсия трябва да важат същите данъчни условия като за допълнителните пенсии, изплащани на пребиваващите в съответната страна.


Създадена на 14.04.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари