Какво представлява тригодишният базисен период преди 1997г.


14215190.0

Normal_old-man-on-laptop

Какво означава понятието "три последователни години"

В предходен материал вече казахме, че кандидат-пенсионерите с трудов стаж преди 1997 година трябва да представят УП-2 за период от 3 последователни години, от последните 15 години осигурителен, избрани от тях самите.
Какво по-точно представлява този тригодишен базисен период.Той се избира от последните 15 години стаж, положен преди 01.01.1997 г. Обикновено това е периодът, фиксиран от 01.01.1982 г. до 31.12.1996 г.

Дефинирането на този времеви отрязък често води до объркване, тъй като през този 15-годишен период не всеки е работил без прекъсване, напротив точно това е периодът, през който често има най-големи дупки в осигурителния стаж. Затова, ако дадено лице има прекъсване в стажа през тези 15 години, изборът на 3-годишния период може да започне и преди 01.01.1982 г., независимо, че първата дата в периода е зададена като 01.01.1982г. Избира се начален период и се удължава толкова,  колкото е самото прекъсване. Например - ако кандидат-пенсионерът има 2г. 3м. и 12 дни прекъсване в периода 01.01.1982 г. до 31.12.1996 г., изборът на трите години може да започне от 19.10.1979 г. до 31.12.1996 г.

Объркване има и при понятието  „три последователни години стаж". Това означава, че следва да се спази последователността на стажа, а не обезателно да няма прекъсване в трите години. Дадено лице може да е работило на десет места през 15-годишния период и то с немалко прекъсване между последното уволнение и следващото назначаване. Важното в случая е да не се прескачат периоди от стажа, за да се формира тригодишната база.

Пример: Лице работи до 14.05.1984 г., след това е назначено от 19.09.1984 г. и работи до 01.03.1987 г.; назначено е отново от 17.03.1987 г. и освободено 01.01.1988 г.; назначено отново от 12.03.1989г. – и т. н. Ако трябва да формираме три години, то това лице на нито едно от местата, където е работило, няма пълни три години. Тогава УП-2 (документ за осигурителен доход) следва да се изготви веднъж за периода 19.09.1984г. – 01.03.1987г. – 2г. 5м. 12д. и веднъж за периода 17.03.1987 г. – 05.10.1987 г. за още 6м. 18д., които ще допълнят предишния период до 3 години.

В конкретния пример не можем да прескочим периода на работа 17.03.1987 г. – 01.01.1988 г. и да вземем допълващите 6м. 18д. от периода след 13.03.1989 г. Това е смисълът, който влага законодателят в понятието три последователни години.

 


Създадена на 26.03.2013 г.

Коментари

 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стефанка написа:

  Преди повече от 8 години

  Извинявайте не бях видяла, че има зададен такъв въпрос.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стефанка написа:

  Преди повече от 8 години

  Може ли да се включи в тези 3 години, 1 година когато съм била в пл. отпуск по майчинство?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Веселин Тасев написа:

  Преди повече от 8 години

  Здравейте, пенсионер по болест съм от 2003 год. При изчислението на пенсията ми взеха брутното възнаграждение от последните години, а тогава бях на 4 ч. работно време. Може ли да взема УП2 за предишни години, когато съм бил на 8 часа работен ден и да ми се преизчисли пенсията.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Клуб 50+ отговаря написа:

  Преди повече от 8 години

  до Цаню Дамянов:
  Ще имаме подробен материал, касаещ въпроса, който задавате. Следете сайта ни-


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Цаню Дамянов написа:

  Преди повече от 8 години

  Пенсионирах се през 1997 год.За увеличаване на базовия коефециент трябва ли да представям УП за труда който съм положил от всички фирми в който съм работил,като се знае ,че съм осигуряван или само за периода с най-високи усигоровки и какъв период да обхваща той.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Клуб 50+ отговаря написа:

  Преди повече от 8 години

  До Юлия Томова:
  Уважаема госпожо Томова, Клуб 50+ си е поставил за цел в серия материали да направи, до колкото е възможно, по-ясна материята, отнасяща се до пенсионирането и съпътстващите го процеси.
  В статиите, които публикуваме на сайта, ние се опитваме да разясним основни положения, документи и процедури, така че нашите читатели да бъдат информирани и да могат да зададат конкретните въпроси, когато се наложи това да стане пред държавните институции. Държавните институции, от своя страна, предлагат компетентен пенсионен консулт, така че всеки гражданин, бидейки информиран, би могъл да отправи своите питания, изхождайки от своя частен казус, и да получи адекватен и компетентен отговор.
  Следете сайта ни, на който ние се опитваме да подбираме и поднасяме за вас, по достъпен начин, нормативна информация и общи положения, касаещи пенсионирането, както и други теми, отнасящи се до трудовата заетост, осигурителен стаж и законови промени.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Клуб 50+ отговаря написа:

  Преди повече от 8 години

  До Мария Камберова и Мария Иванова:
  Съгласно чл. 9, ал. 2, т. 1 и 2 от КСО - за осигурителен стаж се счита времето на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане, както и времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете се зачитат за осигурителен стаж.Така периодът на “майчинството” се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране.
  В случай, че по време на “майчинството” не сте работили, времето отново се зачита за осигурителен стаж като на неработеща майка, отглеждаща дете до 3-годишна възраст, на основание чл. 9, ал. 7 от КСО.С оглед на дефиницията "осигурителен стаж" този период следва да се включи ако бъде избран от осигуреното лице


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Емилия Ерменкова написа:

  Преди повече от 8 години

  Пенсионирах се на 1.02.1988 година. Към описания по-горе стаж, задължително се взе предвид и 1987 г. Заради високата средна работна заплата през 1987 г.,а моята не беше такава, при трудов стаж 38 години, аз едва успях да "хвана" коефициент 1.02 и получих пенсия в размер на 59лв /стотинките не помня/. Чувствах се ужасно, защото в същото време хора неучили и неработили, без да са мотивирани да търсят работа, получаваха месечна социална помощ в размер та 100 лева. Без коментар!!!


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Юлия Томова написа:

  Преди повече от 8 години

  И аз имам въпрос:Всички тези подробности обясняват ли се от държавните служители в пенсионната система, те ли правят тези справки и изчисления и ни осведомяват какво трябва да направим, или това си е наша грижа?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Евдокия Тошева написа:

  Преди повече от 8 години

  Аз се пенсионирах 1986 год и предадох три от тези 15 години ,когато стана деноминацията Заплата ми беше в хиляди и когато трябваше да ми се изплати пенсията бяха за 33 год трудов стаж, като сестра в институт ,в който вземахме премий и добри заплати ,беше 36 лв.Когато направих възражение ,ми отговориха че са взели последните три години и всички ,които се пенсионирахме в този период останахме с най ниски пенсий ,както лекари ,така и сестри.И до сега на пенсионираните в този период хора пенсийте са най ниски Аз получавам сега 154 лв., с няколко лева по-висока от социалната пенсия, хора които не са работили и ден в живота си.Къде е справедливостта?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Мариана Камберова написа:

  Преди повече от 8 години

  Моят въпрос е същия,включва ли 3-годишния базисен период и отпуска по майчинство?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Мария Иванова написа:

  Преди повече от 8 години

  Може ли тригодишния период да включва и отпуск по майчинство?


 • E3ce4706d8456052fce56eb3d37169a0?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Бришимов написа:

  Преди повече от 5 години

  В периода до 01,01,1997г аз нямам 3 години трудов стаж. Как ще стане пресмятането на коефициента?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Човек написа:

  Преди около 5 години

  Клуб 50+ отговаря написа: До Мария Камберова и Мария Иванова: Извинявам се много но отговора Ви е грешен ... защото хората питат дали се включва като доход в УП-2, а не като стаж. Справка чл.70а, ал.2, т.2 от КСО който е ясен и категоричен:
  "При определяне на средномесечния осигурителен доход не се взема предвид дохода за времето:
  2. на отпуска за отглеждане на дете, през който е получавано обезщетение;"
  Надявам се, да съм бил полезен с мнението си!