Отпускане на пенсии за ранно пенсиониране


388610.0

Normal_shyb_flickr

Какви са възможностите за ранно пенсиониране на лица, работили при тежки и вредни условия на труд?

Ето какво казва НОИ по този въпрос, цитираме:

До 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд могат да се пенсионират, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете и са навършили възрастта, показана по години в таблицата:

pensii1

До 31 декември 2014 г. включително лицата, които имат 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 КСО /работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство/, могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68 КСО, при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените /§ 4, ал. 2 от ПЗР на КСО/.

До 31 декември 2014 г. включително, ако трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3, бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45-годишна възраст, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 /§ 4, ал. 3 от ПЗР на КСО/.

Съгласно разпоредбата на § 7 от преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж /ПЗР на НПОС/ за преценяване правото на пенсия по § 4 от ПЗР на КСО трудовият стаж от първа категория допълва трудовия стаж от втора категория без превръщане.

Когато лице има осигурителен стаж от различни категории труд,

стажът от първа и втора категория се превръща в осигурителен стаж от трета категория, като три години осигурителен стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория.

Считано от 1.01.2000 г., всички лица, които работят при условията на първа и втора категория труд, задължително се осигуряват в професионален пенсионен фонд за ранно пенсиониране, независимо от възрастта. Осигурителните вноски за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на осигурителите (работодателите).

Пенсия за ранно пенсиониране по § 4 от ПЗР на КСО се изплаща от средствата, натрупани по индивидуалната партида в съответния професионален фонд до момента на придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване.

Набраните средства в професионалния пенсионен фонд се прехвърлят във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване в случаите, когато лицата са използвали правото си на ранно пенсиониране, т.е. вноските за тях остават във фонд "Пенсии" на НОИ и не подлежат на възстановяване.

Информацията е взета от НОИ


Създадена на 16.10.2012 г.

Коментари

 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  назлъ аксой написа:

  Преди около 5 години

  баща ми е на 52 години не му достигат 2 месеца за 10 години трудов стаж от 1 категория в момента е безработен трябва да започне работа ли пак по категория или има ли и друг вариант примерно може ли да се плати трудов стаж по 1 категория благодаря ви


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  нина донова написа:

  Преди около 5 години

  Здравейте, не разбирам кога и за какви цели се преизчислява стаж от първа и втора категория към трета? За правото на пенсиониране няма превръщане. А за второто условие - сбора на възрастта и осигурителния стаж, правили се приравняване?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  невена желязкова написа:

  Преди повече от 5 години

  не разбирам особено и бих искала да питам.аз съм на 56г.и имам стаж педагодически 25г.не знам дали се зачита за 2категория труд.като детска учителка.като 7г.от тях съм работила в червен кръст като възпитател в дом за социална адаптация.Не съм наясно дали този стаж се счита за педагогически.Понеже не е в системата на народната просвета.Бях чула,че има закон ,но какъв точно?...за признаване на този стаж.искам да попитам,дали имам право на ранно пенсиониране-на 58г.ми казаха в пенсионното,че мога да се пенсионирам,ако докажа стажа си в червен кръст,че е педагогически?/////Какво мога да сторя по въпроса?...