Пенсиониране при недостигащ осигурителен стаж

"На 63 години съм, но нямам необходимият осигурителен стаж, кога ще мога да се пенсионирам?" (М.Петрова)

0219300.0

Normal_pensionirane

Разгледахме актуалните състояния за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Има обаче много случаи, в които лицата не отговорят на условията, най-вече нямат изискуемия за придобиване право на пенсиониране осигурителен стаж. Законът е предвитил и тази ситуация в чл.68 ал.3 от КСО.  

В този случай през 2014г. лица, които не отговарят на редовните условия за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат да се пенсионират когато навършат 65 години и при условие, че имат минимум 15 години осигурителен стаж . (§ 6б от ПЗР на КСО). Това важи и за двата пола. Замразяването на пенсионната реформа се отрази и на тази категория кандидат-пенсионери и на практика условията остават същите, като през изминалата 2013г.

За по-голяма яснота може да разгледате таблицата (за да я видите в пълен размер, кликнете с мишката върху изображението)

При пенсиониране на лица с недостигащ осигурителен стаж, размерът на отпуснатата пенсия не може да бъде по-малкъ  от 85 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. От 1 януари до 30 юни 2014 г.(според чл. 9 от ЗБДОО ). този минимум е 150 лв.Така минималната пенсия на лицата с недостигащ стаж, навършили 65-годишна възраст до 30 юни, ще бъде 127 лв. и 50 ст. на месец. От 1 юли до 31 декември на 2014 г. минималната пенсия за стаж и възраст се увеличава на 154,50 лв., така лицата, които ще се пенсионират на 65-годишна възраст при недостигащ стаж след 30 юни 2014г., ще получават минимум 131 лв. и 33 ст. пенсия.


Създадена на 13.03.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари