Преизчисляване на пенсия

Normal_blog2

Възможности за преизчисляване на пенсиите

Здравейте, Читатели!
В предишните статии разгледах документите, необходими за отпускане на пенсията, както и кога едно лице придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Но една пенсия освен, че се отпуска, тя се и преизчислява ако пенсионерът има нови доказателства, които биха оказали влияние при определяне на размера на съответния вид пенсия. Новите доказателства могат да бъдат, както допълнително стаж, така и нови доказателства относно размера на осигурителния доход, получен за стажа след отпускане на пенсията.

Преизчислението на пенсиите се разглежда в чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), където е уточнено, че лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, могат да поискат преизчисляване на пенсията за придобит осигурителен стаж и доход след пенсионирането, ако това е по- благоприятно за тях.

Винаги преизчислението на пенсията се извършва ако е по-благоприятно за лицето

Пример: Ако едно лице представи стаж и доход след отпускане на пенсията за една година, допълнително зачетеният стаж ще донесе увеличение на пенсията, тъй като процентните добавки за стажа ще се увеличат с 1.1%, но при включване на осигурителния доход, ако индивидуалният коефициент се намали, то преизчислението от доход ще бъде отказано и единствено ще бъде зачетен допълнителният осигурителен стаж, т.е. пенсионният орган е длъжен да запази данните за индивидуалния коефициент, определен при отпускане на пенсията, тъй като това е по- благоприятно за пенсионера.

Преизчислението на пенсията при представяне на нови доказателства за стаж и доход

се извършва от датата на представянето им в ТП на НОИ. Определянето на новият размер не се извършва със задна дата. Това е регламентирано в чл. 99 от КСО.

Освен при представяне в ТП на НОИ на допълнително стаж и доход, придобити след пенсиониране,

пенсиите могат да бъдат преизчислени и като бъде сменен тригодишния базисен период

Тази възможност е регламентирана с чл. 21, ал. 3 от НПОС.

Този 3-годишен период се избира от последните 15 години стаж, положен преди 01.01.1997 г. Обикновено това е периода от 01.01.1982 г. до 31.12.1996 г.

Тук обикновено настъпва объркване, тъй като през този 15-годишен период не всеки е работил без прекъсване. Затова ако дадено лице има прекъсване в стажа през тези 15 години, изборът на 3-годишния период може да започне и преди 01.01.1982 г., като се удължи, толкова, колкото е самото прекъсване. Прим. Ако лице има 2г. 3м. и 12 дни прекъсване в периода 01.01.1982 г. до 31.12.1996 г., избора на трите години може да започне от 19.10.1979 г. до 31.12.1996 г.

Също така има объркване и при понятието „три последователни години стаж". Това означава, че следва да се спази последователността на стажа, а не обезателно да няма прекъсване в трите години. Дадено лице може да е работило на десет места през 15-годишния период и то с не- малко прекъсване между последното уволнение и следващото назначаване. Важното в случая е да не се прескачат периоди от стажа, за да се формира тригодишната база.

Пример: Лице работи до 14.05.1984 г., след това е назначено от 19.09.1984 г. и работи до 01.03.1987 г.; назначено е отново от 17.03.1987 г. и освободено 01.01.1988 г.; назначено отново от 12.03.1989г. – и т. н. Ако трябва да формираме три години, то това лице на нито едно от местата, където е работило, няма пълни три години. Тогава УП-2 (документ за осигурителен доход) следва да се изготви веднъж за периода 19.09.1984г. – 01.03.1987г. – 2г. 5м. 12д. и веднъж за периода 17.03.1987 г. – 05.10.1987 г. за още 6м. 18д., които ще допълнят предишния период до 3 години.

В конкретния пример не можем да прескочим периода на работа 17.03.1987 г. – 01.01.1988 г. и да вземем допълващите 6м. 18д. от периода след 13.03.1989 г. Това е смисълът, който влага законодателят в понятието три последователни години.

В чл. 21, ал. 4 от НПОС е направено едно разграничение между пенсиите отпуснати преди и след 01.01.2000 г. – датата, от която влиза в сила Кодекса за социално осигуряване, а именно: Право да сменят тригодишния базисен периода имат всички пенсии за осигурителен стаж и възраст. Както отпуснатите до 31.12.1999 г., така и тези отпуснати след 01.01.2000 г.

Относно пенсиите за инвалидност поради общо заболяване,

отпуснати преди 31.12.1999 г. е наложено условието да нямат положен стаж след 01.01.2000 г., т. е. ако едно лице получава пенсия за инвалидност поради общо заболяване, която е отпусната по отменения Закон за пенсиите и след пенсионирането си е работило и се е осигурявало и след 01.01.2000 г., то преизчислението за смяна на базисния период ще бъде отказано, тъй като няма да са изпълнени разпоредбите на чл. 21, ал. 4 от НПОС.

Най-общо това са предоставените възможности за преизчисляване на пенсиите, отпуснати от осигурителен доход. Отново съм готова да отговоря на конкретните ви въпроси.

Готова съм да отговоря на вашите въпроси, свързани с конкретни дати, специфични условия и казуси.

Консултантите на фирма П2 Консулт имат над 15 годишна практика в НОИ и в сферата на социалното осигуряване, включително преценяване право на пенсия, пенсионни услуги и консултации.

Услугите, предоставяни от П2 Консулт включват изготвяне и подаване на заявления и други документи в териториалните поделения на НОИ, оформяне на необходимата документация за пенсиониране, определяне на най-благоприятен базисен период за пенсия, съдействие за набавяне на документи за стаж и доход от закрити и действащи предприятия и консултации във връзка с упражнавяне на право на пенсия с международен елемент.


Създадена на 20.02.2012 г.

Коментари

 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Дамян Раднев написа:

  Преди около 7 години

  Здравейте, от 2002г. съм с ТЕЛК поради общо заболяване, до момента не съм подавал заявление за корекция на получаваната пенсия поради натрупан стаж. Имам общ стаж натрупан от момента на ТЕЛК решението близо 6 години до този момент.
  Знам, че мога да подам такова заявление.
  Ще се отрази ли в посока увеличение на пенсията ми и струва ли си да подавам такова заявление за корекция.
  Хубав ден и Благодаря за съвета


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  един пенсионер с нис написа:

  Преди повече от 7 години

  здравейте,имам 45 години трудов стаж но пенсията ми е 170 лв,има ли възможност ако синътми ме назначи в неговата фирма и ми плаща осигуровки да си повиша пенсията,ако може кажете как ще е най добре,на колко пари да ме осигурява и колко ще ми се повиши пенсията.
  Благодаря предварително


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Илиян Славчев написа:

  Преди повече от 7 години

  НПОС много странно Съгласно чл.28 ал.3 на НПОС "правото и размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определят от датата, от която е определен крайният процент на трайно намалената работоспособност. Следва ли да се разбира , че необходимия минимум години стаж по чл.74 ал.1 от КСО се изчислява към тази дата ? Или към датата на първоначалното инвалидизиране ?-В моя случай Инвалидност поради трудова злополука 02.07.1993г.Преосвидетелстване на ТЕЛК 25.04.2012г.когато е определен краен процент 74%.В крайна сметка тук не се споменава за нова дата на инвалидизиране


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Цанка Николова написа:

  Преди почти 8 години

  Решение или разпореждане е документа който е окончателен за сумата,която ще получава пенсионираният по болест?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Румяна Иванова написа:

  Преди около 8 години

  Пенсионирах се с 33год стаж и 61год. възраст /по точковата система/. Продължих да работя на 4 часа още две години - с малка заплата. Как ще ми се преизчисли пенсията - за две или една година трудов стаж?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  КАТЕРИНА ГАГЕВА написа:

  Преди повече от 8 години

  Ако 3 пенсионери с пенсии 200,400 и 700лв.,работят една и съща работа за която получават по 320 лв.,защо годишното увеличение на пенсиите им не е съобразено с получаваните 320 лв., а се умножава по получаваната пенсия. Действителните постъпления за осиг. доход идват от последната им работа.По до сега действащия начин се ощетява и без това ощетения пенсионен фонд.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Ели- ели написа:

  Преди повече от 8 години

  Може ли базисния период 89-93 г. за изчисляване на пенсия по инвалидност да включва и част от периода на майчинството?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Ivо написа:

  Преди повече от 8 години

  март месец 1994г.бях назначен в пожарната,януари месец подадох документи за пенсия,но при подаването не посочих периода който да ми се вземе на база за изчисление.Върнаха ми писмо в което пише че те сами са си взели период,Понеже заплатата на която са ме осигурявали в пожарната е най-висока бих искал този период да вземат,проблемът е че нямам пълни 3 години.Интересува ме сега когато имам 2г.и 9 месеца в тази организация може ли да ползват точно този период и да прибавят още някой от предишни длъжности или трябва да са точно 3г.?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  МЕЙ написа:

  Преди повече от 8 години

  ОТНОСНО МОЕТО ЗАПИТВАНЕ ОТ 21.02 БИХТЕ ЛИ УТОЧНИЛИ КАКВИ ДЕЙСТВИЯ ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМА И КЪМ КОЙ ТОЧНО ДА СЕ ОБЪРНА С ВЪПРОСА, ДАЛИ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ Е ЗАЧЕТЕН, ПРЕДПОЛАГАМ КЪМ ПЕНСИОННИТЕ СЛУЖБИ.СЪБИТИЕТО СТАНА 1994, А СЕГА Е 2012.
  ИМА ЛИ ФОРМУЛЯРИ? ПРЕДПОЛАГАМ, ЧЕ МОИТЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЯБВА ДА СА СЪПРОВОДЕНИ С НЯКАКВА КОНКРЕТИКА В ПИСМЕН ВИД.......в очакване.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Петя Костова написа:

  Преди повече от 8 години

  Здравейте Мей,наследствените пенсии също подлежат на преизчисление. Ако целият осигурителен стаж на съпруга ви е зачетен, то преизчисление на наследствената пенсия може да се направи ако се смени тригодишния базисен период.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Петя Костова написа:

  Преди повече от 8 години

  Г-жо Стоянова, преизчислението на пенсията е от датата на представяне на новите доказателства, т.е от датата на заявление. Стаж и доход по граждаски договор се взима предвид ако месечното ви възнаграждение е било по- високо или равно на минимарната работна заплата за страната. Единствено тогава по гр. договори се дължат осигурителни вноски. Ако месечното ви възнаграждение е било по- ниско от МРЗ, тогава няма да се зачита нито стаж нито доход, тъй като не сте подлежала на осигуряване.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  МЕЙ написа:

  Преди повече от 8 години

  ДАЛИ ПОДЛЕЖИ НА ПРЕИЗЧИСЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ ОТ МЪЖА МИ,КОЙТО Е ПОЧИНАЛ НА 46 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, А ТАЗИ ГОДИНА БИ НАВЪРШИЛ 65 ГОДИНИ. В ОЧАКВАНЕ СЪМ.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Йорданка Стоянова написа:

  Преди повече от 8 години

  От 01.07.2010г. съм пенсионирана като учителка за прослужено време и възраст(ранно пенсиониране, родена съм на 01.12.1952г.)От м. септември същата година започнах работа в едно частно училище на граждански договор, така работя и сега. В началото на м. февруари 2012г. подадох молба-декларация за преизчисляване на пенсията ми. Дали ще получа някакво увеличение и от каква дата?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Костадинка написа:

  Преди повече от 8 години

  Тази "кауза" вече е загубена.....


 • 6b28dc72d6bf4d2c0aa599ca3212ec0d?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стойчев написа:

  Преди почти 7 години

  Пенсионирах се през 2012 като военнослужащ,където ме осигуряваха на максималния осигурителен доход. Сега работя друга работа,където максималния осигурителен доход е около 1600 лв,но заплатата ми бруто е около 1300 лв. Ако подам документи за преизчисляване ще ми се намали ли индевидуалният коефицент и ще има ли някакво реално увеличение или то ще бъде само от увеличения осигурителен стаж.По възможност мола да ми кажете какви УП-та трябва да представя в НОИ?
  Предварително благодаря!


 • Ca6b3494ab183e7103a16fc865af3ea5?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  И.Тодорова написа:

  Преди почти 6 години

  Колежката ми се занимава с преизцисляване на пенсии.Доколкото знам консултациите се плащат само ако може да се преизчисли ако може да ви е полезна Илияна Тодорова тел. е 0882439054 имейл iliyanat@abv.bg.Но към друг да се обърнете по принцип има и други фирми който се занимават с това доколкото струват между 50 и 80 лв


 • 5471e0fc03ed7c886acb6b1bdf725429?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Kalina Toneva написа:

  Преди почти 6 години

  Здравейте,
  моля да ме информирате относно 3те последователни години преди 1997 - въпроса ми е дали може да бъде с прекъсване. Работила съм от до 1.9.90 г на едно място /1г и 7 месеца/ и след това от 5.9.90 на друго място/1г.5месеца 12 дни/ Ще има ли проблем това прекъсване от 4 дни.

  Благодаря за отговора.

  Поздрави,
  К.Тонева


 • 5471e0fc03ed7c886acb6b1bdf725429?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Kalina Toneva написа:

  Преди почти 6 години

  Здравейте,
  моля да ме информирате относно 3те последователни години преди 1997 - въпроса ми е дали може да бъде с прекъсване. Работила съм от до 1.9.90 г на едно място /1г и 7 месеца/ и след това от 5.9.90 на друго място/1г.5месеца 12 дни/ Ще има ли проблем това прекъсване от 4 дни.

  Благодаря за отговора.

  Поздрави,
  К.Тонева


 • 6638eb8a440655bd3fb7481d15a70b8b?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  доц. Мария Еремиева написа:

  Преди повече от 5 години

  Аз съм доцент Еремиева и от 2005 г. досега съм пенсионер по болест с 28 години стаж до тази година. Продължавам да работя и до сега, като си плащам всички данъци за пенсионно осигуряване, както за основния, така и за гражданските договори. Подавам всяка година документи към НОИ, но коефициентът ми е спаднал от 2,4 на 2,24, поради което ми се дава за всяка година по 4 лева, а не по 15, както ми се полага. Изчислената ми пенсия е с около 80 лева, по-ниска от полагащата ми се. Какво трябва да се направи


 • 6aa0575e348a8b98f66dfa851f02736e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  написа:

  Преди повече от 4 години

  Здравейте, подадохме документи за пенсиониране на майка ми. Преди два дни на 19,02.2016 получихме разпореждане, в което и е определен много нисък размер на пенсия. Разгледах го много внимателно и ми се струва, че индивидуалният коефициент за пенсия е объркан. Въпросът ми е, имали вариант да ви изпратя данни и този коефициент да бъде преизчислен? Благодаря предварително!


 • 7520029b8ac60ac61074bf706d1fcad9?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  написа:

  Преди около 4 години

  Здрaвейте пенсионер съм в крaя нa месец юни ще си подaм зa преизчислявaне нa пенсиятa след 6 месечнa рaботa Кaкъв е процентът и с колко ще ми се вдигне.Взимaм 670лв,

  интересувa ме коефициентa зa изчисление. след 6 месечен труд кaто пенсионер нa трудов договор нa минимaлнa зaплaтa и 680 пенсия.Блaгодaря предвaрително.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Котарак написа:

  Преди почти 4 години

  Вие не разбрахте ли , че ако не сте от кръга на "Котараците" пари няма да имате ?


 • Bd0259e28f0c101cd88253429ed2eb31?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  blagoda написа:

  Преди повече от 3 години

  Общопрактикуващ лекар съм и сега се пенсионирах ,но ще продължавам да работя.Последните години се осигурявах на максималния доход,а сега има ли смисъл пак да е така или вече може на минималната заплата?С колко ще ми се увеличава пенсията за една година ако подавам за стаж и доход и ако е само за стаж?


 • 622fd8810cd42d814ab385fd81615e0e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  написа:

  Преди повече от 3 години

  Превет.Решението за ТЕЛК ми беше до 01.12.2016 г.Новата дата за преосвидетелстване беше на 19.01.2017 г.,на която поради заболяване на член от комисията нямаше преглед.Насрочиха нова на 02.02.2017г. и решението беше по висок процент,т.е. вече съм 2 група инвалидност,като в решението пише,че забавянето не е по моя вина.Въпросът ми е след като решението е за период от 12 месеца за 01.02.02017 г. до 01.02.2017 г. месеците декември 2016 и януари 2017 г. ще получа ли пенсия със задна дата?Средно месечният доход за коя година се взема,първата ми пенсия е с дата 01.05.2001 г.


 • D7744e26b7c8a54022e14580e2abd994?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Милушка Колева написа:

  Преди повече от 3 години

  Майка ми получава наследствена пенсия от баща ми, който почина през 1992г. при злополука в мините. През ноември подаде документи за преизчисление на пенсията въз основа на нов три годишен период и в резултат на това намалиха пенсията с 100 лв. Имат ли право НОИ да намалят пенсията и коефициентите при положение, че това не е в нейна полза? Навсякъде чета, че пенсията се преизчислява само, ако не е във вреда на пенсионера и коефициентите не се намалят.