Спиране на пенсия

Вижте инструкциите от НОИ
Normal_pensionirane

Пенсията се спира:

  • по искане на лицето;
  • когато пенсионерът не се яви за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е служебно повикан;
  • когато пенсионерът не е получавал пенсията си повече от 6 месеца;
  • когато не се следва изплащането ѝ на основание чл. 101 от КСО;
  • когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказните условия на труд.

Пенсията се спира от длъжностното лице, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване и когато са представени доказателства за обстоятелства, които могат да доведат до нейното прекратяване на основание чл. 96, ал. 1 от КСО.

 


Създадена на 01.04.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари