Условия за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 1 част

Normal_pc_p

Най-новите промени в Кодекса за социално осигуряване

Здравейте, Читатели! В продължение на предишната статия отново искам да ви запозная с най-новите промени в Кодекса за социално осигуряване, които не са свързани единствено с промяната на възрастта за пенсиониране. Също така отново да се извиня за настъпилото объркване относно увеличението на възрастта за пенсиониране, но пак подчертавам, че предишната статия беше подготвена по време, когато промяната на възрастта беше свързана с увеличението й с една година, а не с четири месеци. Благодаря на читателите, които веднага заостриха вниманието ми върху разминаването между написаното и действителната промяна в нормативната уредба.

Предлагам ви извлечения от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. и направените с него изменения и допълнение в Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр.100 20.12.2011г., в сила от 01.01.2012 г.)

С чл. 9 от ЗБДОО/2012 г. се определя минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за периода от 01.01.2012 г. до 31.05.2012 г. – 136.08 лв., а за периода от 01.06.2012 г. до 31.12.2012 г. – 145.00 лв. Съгл. § 4 от ПЗР на ЗБДОО/2012г. пенсиите няма да се осъвременяват по реда на чл. 100 от КСО през 2012 г., т.е. няма да бъдат увеличавани.

При закупуване на недостигащ стаж по реда на чл. 9а, ал. 1 и 2 от КСО вноската остава непроменена, тъй като се запазва минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – 420 лв. Така и през 2012 г., лицата, купуващи стаж отново ще внасят за всеки месец по 74.76 лв. и пропорционална част от вноската за недостигащите дни.

Изменена е разпоредбата и на чл. 54а, ал. 1 и 2 от КСО относно правото на парично обезщетение за безработица. В досегашната разпоредба лицето, кандидатстващо за обезщетение не трябваше да има отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране. В изменената разпоредба право на парично обезщетение за безработица имат лицата, които не са придобили право на пенсия.

През 2012 г. условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО за жените са: навършена възраст 60 години и 4 месеци и осигурителен стаж 34 години и 4 месеци; за мъжета са възраст 63 г. и 4 мес. и стаж 37 год. и 4 мес.

За пенсиониране по реда на чл. 68, ал. 3 от КСО през 2012 г. е необходимо лицата да имат навършена възраст 65 год. и 4 мес. и не по-малко от 15 години действителен стаж.

Възрастта на работещите при първа и втора категория труд също се увеличава с по 4 месеца на година до достигане на 48-годишна възраст за жените и 53-годишна възраст за мъжете при първа категория труд и 53 години за жените и 58 години за мъжете при втора категория труд. Остава условието за сбор от възрастта и осигурителния стаж 94 точки за жените и 100 точки за мъжете.

От 01.01.2012 г. лицата по чл. 69 от КСО (военнослужещите, държавните служители по Закона за МВР и т.н.) придобиват право на пенсия при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети (18 години) действително изслужени на съответните длъжности. При тях промяната касае продължителността на стажа от 25 на 27 години.

Във втората част ще приложа таблица, спрямо която ще можете сами да прецените вероятната година на своето пенсиониране.

Готова съм да отговоря на вашите въпроси, свързани с конкретни дати, специфични условия и казуси.

Консултантите на фирма П2 Консулт имат над 15 годишна практика в НОИ и в сферата на социалното осигуряване, включително преценяване право на пенсия, пенсионни услуги и консултации.

Услугите, предоставяни от П2 Консулт включват изготвяне и подаване на заявления и други документи в териториалните поделения на НОИ, оформяне на необходимата документация за пенсиониране, определяне на най-благоприятен базисен период за пенсия, съдействие за набавяне на документи за стаж и доход от закрити и действащи предприятия и консултации във връзка с упражнавяне на право на пенсия с международен елемент.


Създадена на 19.01.2012 г.

Коментари

 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Велико Събев написа:

  Преди почти 5 години

  Здравейте! Имам близо 11 години в сибир гр. Тюмень Каква категория труд е това.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Велико Събев написа:

  Преди почти 5 години

  НАВЪРШИХ 63ГОД. И 8 МЕСЕЦА ИМАМ 22ГОД. 2ра категория и6год. трета мога ли да се пенсионирам?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Пепа Тодорва написа:

  Преди почти 5 години

  Здравейте , въросът ми е може ли баща ми да се пенсионира сега . Той навършва 63 години на 02.05.2013 и има трудов стаж 41 години + 1 година на борсата, защото го съкратиха и в момента е безработен .


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Виолета Станчева написа:

  Преди почти 5 години

  И последно! В периода 20.08.1982 - 24.06.1985г.съпругът ми учи във Военна академия в Москва-СССР.Аз и двете ни деца го придружавахме през този период,като за целта ми беше даден неплатен отпуск.Каква част от него ми се признава за трудов стаж и на основата на какъв законов акт?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Виолета Станчева написа:

  Преди почти 5 години

  Здравейте пак! През 1975г.имам трудов стаж от 2 месеца,който не е отразен в трудовата ми книжка. Какво УП ми трябва за него - УП2 или УП3 ?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Виолета Станчева написа:

  Преди почти 5 години

  Начална учителка съм и на 01.05.2013г.навършвам 60г.и 8мес. и трудов стаж 34г.и 8мес.,което ми дава право да се пенсионирам по чл.326,ал.1 от КТ.Моето желание е да завърша учебната година и да се пенсионирам на 01.09.,когато съм и родена.Кога трябва да подам предизвестие до работодателя си за пенсиониране по гореспоменатия член?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Клуб 50+ администор написа:

  Преди около 5 години

  Всички въпроси, които задавате , се събират и ще им бъде отговорено след консултация със специалист. Благодарим!


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Клуб 50+ администор написа:

  Преди около 5 години

  Цитирам КЕТА:

  Работила съм в едно предприятие само 2 дни, като стажат ми даже не е нанесен в трудовата книжка. Не искам да си вадя УП2 оттам. Това проблем ли ще е за НОИ, и ще ме задължат ли да го извадя?

  Имате ли сключен трудов или граждански договор и по кой член от КТ са приключени трудовите взаимоотношения?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Тодор ТОДОРОВ написа:

  Преди около 5 години

  Кога трябва да се пенсионирам-роден съм на 05.10.1947 г,На31.12.2012 год. имам усигурителен стаж 37г. и 10дни-държавен служител съм.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Любомир написа:

  Преди около 5 години

  Здравейте имам трудов стаж общо 3 та кат. 40г. 10мес. 9дни изчислени към 10.12.2011.
  Въпросът ми към вас е ? мога,ли да се пенсионирам на 57г. през 2014 февруари когато ще ги навършвам


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  донка стоянова написа:

  Преди около 5 години

  здравейте. имам 14 год 4мес и 20дни втора категория труд , и още 21 год 2 мес и15дни трета категория. Въпросът ми екога ще мога да се пенсионирам, Благодаря предварително


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  КЕТА написа:

  Преди около 5 години

  Работила съм в едно предприятие само 2 дни, като стажат ми даже не е нанесен в трудовата книжка. Не искам да си вадя УП2 оттам. Това проблем ли ще е за НОИ, и ще ме задължат ли да го извадя?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стойчева написа:

  Преди около 5 години

  Цитирам Стойчева:

  На 23 октомври 2012 г. навърших 60 години. На коя дата трябва да се пенсионирам през 2013 година - на 60 години и 4 месеца или на 60 години и 8 месеца?

  Чакам отговор на така зададения на 02.01.2013 г. въпрос на две места във Вашия сайт.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стойчева написа:

  Преди около 5 години

  На 23 октомври 2012 г. навърших 60 години. На коя дата трябва да се пенсионирам през 2013 година - на 60 години и 4 месеца или на 60 години и 8 месеца?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Росица Звездарска написа:

  Преди повече от 5 години

  Сега съм на 62 г и 5 месеца а имам тр. стаж 32 г мога ли да се пенсионирам и при какви условия


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  янчо янчев написа:

  Преди повече от 5 години

  здравейте,на 61 г съм инвалид втора група.кога ще мога да се пенсионирам за пенсия за възраст .имам 35 години трудов страж,последните 12 години не се осигурявам.Благодаря


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  петър написа:

  Преди повече от 5 години

  Роден съм на 06 07 1954г Имам 17.год и 5 месеца 2 категория труд И 19 год и 11 месеца 3 категория труд кога мога да се пенсионирам.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Деница написа:

  Преди повече от 5 години

  Сега съм на 57 години, кога трябва да се пенсионирам.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Янка Петрова написа:

  Преди повече от 5 години

  навършех на 05.09.2012г 60 години има 34г.трудов стаж кога мога да се пенсионирам


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Stefka Shivarova написа:

  Преди повече от 5 години

  Здравейте! На 16.10.2013 навършвам 60г. и ще иамам 37г. трудов стаж. По стария закон бих могла да се пенсионирам. Съгласно новите изменения кога ще трябва да се пенсинирам - на 16.06.2104 или направо на 16.10.2104, когато ще навърша 61г.
  Предварително благодаря!
  Стефка


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Виолета Атанасова написа:

  Преди повече от 5 години

  Навършвам 60ги4м осигурителен стажпрез месец август 2012г,но имам проблем с издаването на УП-2 и УП-3 издадени от ЕБЕ"Образование и култура за периода 1970г-1978г издадени с неверни данни,многа пъти ходих да се моля ,също така подавах и молби ,но всичко беше без резултат. Нямям време изхабих много нерви.Също така имам проблем за периода 1997 до 2006 г.Подавала съм молби за отпуск,заповед е издадена но във ведомоста не е отразено,може ли да имам прекъсване на трудовият стаж.
  Имам някои месеци където заплатата ми е 40лв и 27лв това са неверни дани отнася се за първия период Разминаване имам УП-3 с трудовата книжка.
  Заплатите са ни малки мога ли да си избера три последователни години преди 1982г,за индивидуален коефициент


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  МИМИ ИВАНОВА написа:

  Преди повече от 5 години

  ЗАПОЧНАХ 57 ГОДИНИ,ИМАМ 16Г ВТОРА КАТЕГОРИЯ И 11Г ТРЕТА КАТЕГОРИЯ В ЧУЖБИНА ИМАМ 13Г В КИПАР КАТО БЬЛГАРИЯ ВЛЕЗЕ ЕРОПА 2006 ТОЕС ОТ2007 ДО 2012 ИМАМ 5Г КОГА ИМАМ ПРАВО ДА СЕ ПЕНСОНИРАМ.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Софка Танкова написа:

  Преди повече от 5 години

  Здравейте,
  през ноември 2012г. ще навърша 60г.Имам 24г.трудов стаж като учител,а общият ми трудов стаж е 29г.При какви условия мога да се пенсионирам?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Райна ХРИСТОЗОВА написа:

  Преди повече от 5 години

  На 56год. съм и имам 36 год. стаж - след като имам необходимият стаж защо немога да се пенсионирам.БЛАГОДАРЯ ВИ. :sad:


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Иванка Кишева написа:

  Преди почти 6 години

  2ва месеца не ми стигат за пенсия втора категория на 57 навършени съм.Какво да правя?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Савка Тодорова написа:

  Преди почти 6 години

  На 55,5 год. съм и имам към осем години втора категория. На колко години мога да се пенсионирам. Благодаря


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стефан Стоянов написа:

  Преди почти 6 години

  Здравейте, г-жо Костова!
  Никъде във Вашите коментари не срещнах писано за майките на малки деца през седемдесетте години, които тогава се признаваха за трудов стаж, ако не са работили по трудов договор! Големият ми син е роден на 19.11.1971 г. и съпругата ми тогава беше безработна! Може ли сега да се ползва някакъв период, какъв е той и умножава ли се с коеф. 1,1? Благодаря Ви много предварително! Съпругата ми е на 65г. и 3 мес. с трудов стаж 21 г.и 6 м.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  катерина написа:

  Преди около 6 години

  Здравейте, при 58 годишна възраст и осигурителен стаж 32 години и 4месеца,колко още години и осигурителен стаж са ми необходими


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Костадинова написа:

  Преди около 6 години

  Здравейте.Ще се пенсионирам в началото на декември 2012г.Може ли да си поддам документите за пенсиониране през 2013г и ако може при кои условия ще бъда пенсионирана за 2012 или 2013г.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Гергана написа:

  Преди около 6 години

  Здравейте, баща ми е на 60 години и има 43 г трудов стаж. Има ли възможност да се пенсионира по-рано от навършването на 65 години? 3та категория е.. Благодаря предварително.. Осигуряван е на максималния праг.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  васил стоянов написа:

  Преди около 6 години

  В момента съм на 55 години и 6 месеца.Имам трудов стаж 2 кат.-34 г.и 2 мес.Приравнено към 3 кат. и с казармата стават 45 г.Кога мога да се пенсионирам?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Иванка Керанова написа:

  Преди около 6 години

  имам годините за пенсиониране.но не ми стигат годините 10год.мога ли да ги платя веднага и да се пенсионирам благодаря ви


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Петя Костова написа:

  Преди около 6 години

  Здравейте Васко. Вие придобивате право на пенсия при навършване на 63г. и 8м., т.е. на 28.06.2013г. Имате достатъчно стаж, тъй като през 2013г. изискуемия минимум е 37г.8м. за мъжете.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Васко Колев Stoqnow написа:

  Преди около 6 години

  Навършвам 63 години на 28.10.2012 г.Кога ще мога да се пенсионирам .Имам стаж към днешна дата 38 г.
  Поздрави.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Петя Костова написа:

  Преди около 6 години

  Здравейте Емилия, при 56 години възраст и 26 години стаж лицето може да се пенсионира на 67 годишна възраст.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Петя Костова написа:

  Преди около 6 години

  Уважаема г-жо Костадинка, едва ли държите на тези въпроси да Ви отговоря точно аз. Въпреки това ще изкажа мнението си, съпоставяйки 59години и 23 г. стаж с моите почти 37 години и над 17 год. стаж. Аз също за тези 17 години съм внасяла осигурителни вноски на държавата и то не върху минималния осигурителен доход... и ще продължавам. Това ще ми даде възможност да се пенсионирам при общите "правила", а относно лицето на 59 години и 23 години стаж ще може да се пенсионира на 67 години при наличния стаж. Също така Ви моля да не ме нападате повече с такъв род въпроси, защото аз не Ви застрашавам с нищо.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Костадинка написа:

  Преди около 6 години

  Лице, което е на 59 години и има 23 години трудов стаж трета категория, явно няма да има късмет да се пенсионира по общите "правила". Няма да види и стотинка от онова, което е внасяло като осигуровки през тези години. Къде са парите на това лице, и редно ли е те да му бъдат буквално конфискувани?!!! Няма да има възможност да получава и социална пенсия за старост, макар че има повече от необходимия стаж, но с възрастта няма да насмогне....


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Емилия написа:

  Преди около 6 години

  Ако дадена жена е на 56г.има 26 г.трудов стаж може ли да се говори за пенсиониране


 • 40a702d0e3d5bdc89e79e7929448d2ee?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Емилия Иванова написа:

  Преди почти 5 години

  Здравейте,нещо не се ориентирам в таблицата за пенсиониране.Родена съм 10,06,1960,тоест скоро ще навърша 53 г. и имам към момента 30 г.и 10 м.трудов стаж.През коя година ще мога да се песионирам?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  клуб 50 написа:

  Преди повече от 4 години

  Христина Иванова пита:
  Родена съм на 03.06.1953 г. с трудов стаж 35г.5м.Кога мога да се пенсионирам.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  боряна написа:

  Преди около 4 години

  имам 40 години трудов стаж и 59 години навършени кога мога да се пенсионирам


 • F3ab8c30adff062a44eae615d2d6efec?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Валентина Радева написа:

  Преди около 1 година

  Съпругът ми е на 62 години има 40години трудов стаж от тях 11години и 10месеца е работил в Португалия ,на колко години може да се пенсионира и когато се пенсионира,ще получава ли и пенсия по същото време от Португалия заедно с българската пенсия