Условия за пенсиониране при учителите


11129970.0

Normal_shyb_flickr

При какви условия учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст?

Ето какво казва НОИ по този въпрос, цитираме:

До 31.12.2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 3 години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж, както следва:

1. до 31.12.2011 г. – 25 години за жените и 30 години за мъжете;

2. от 31.12.2011 г. осигурителният стаж по т. 1 се увеличава, както е показано в таблицата.

таблица

На учителите, които имат изискуемия се учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до изпълнение на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1-2, но не по-късно от навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 КСО. След изпълнение на условията по чл. 68, ал. 1-2, или след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3, пенсията се изплаща за сметка на фонд "Пенсии".

На учителите, които са придобили право на учителска пенсия и се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд "Пенсии" и добавка от учителския пенсионен фонд в размер 0,2 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след навършване на възрастта по ал.1.

Учителски стаж е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.

Учителски стаж е и осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката, съгласуван с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа.

Длъжностите, които са включени в този списък, са следните:

помощник директор с преподавателска заетост;
ръководител на филиал в междуучилищен център за трудово-политехническо обучение;
ръководител на учебно изчислителен кабинет;
педагогически съветник;
хореограф;
корепетитор;
логопед;
педагог;
психолог;
инструктор по трудово обучение;
дружинен ръководител;
преподавател;
рехабилитатор;
инструктор по кормилни упражнения;
учител-методик – от учебната 2010/2011 година;
възпитател-методик – от учебната 2010/2011 година.
За учителски стаж се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността "възпитател" в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността "възпитател" в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността "педагог" или "възпитател" в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли.

Съгласно чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане социалните услуги за деца, предоставяни в общността, са:

Дневен център;
Център за социална рехабилитация и интеграция;
Център за настаняване от семеен тип;
Център за временно настаняване;
Център за обществена подкрепа;
Център за работа с деца на улицата;
Социално учебно-професионален център;
Кризисен център;
Приюти.
Съгласно чл.36, ал.3 от същия нормативен акт специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца са:

Дом за деца, лишени от родителски грижи;
Дом за деца с физически увреждания;
Дом за деца с умствена изостаналост.
Учебни и възпитателни заведения са създадените по реда на Закона за народната просвета.

Информацията е взета от НОИ


Създадена на 09.01.2013 г.

Коментари

 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Neli 1 написа:

  Преди почти 5 години

  В тази статия не се казва нищо за трите години предсрочно пенсиониране, а промяната е при тях. Това просто е спестено. Като чета въпросите на питащите, те всички ще са засегнати, защото попадат в тази група "рискови" набори.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Маргарита П. Иванова написа:

  Преди почти 5 години

  През м.юни изпълнявам всички условия за пенсиониране за учители.Родена съм на 25.10.1952г.От 1976г.работя като учителка в едно и също учебно заведение.Въпросът ми е мога ли да остана да продължа да работя в същото учебно заведение? И може ли директора да ми предлжи да се пенсионрам след този период т.е.след като изпълнявам условията за пенсиониране, а има часове по предмета ми.? Благодаря Ви предварително.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Марийка Александрова написа:

  Преди около 5 години

  Родена съм през 1960 г. Имам 32 години осигурителен педагогически стаж. Ще имам ли право на ранно пенсиониране и кога?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Mimi georgieva написа:

  Преди около 5 години

  Родена съм на 29.09.1956 година,учителка съм.Желая да се пенсионирам три години по-рано.Имам необходимия стаж.Кога може да стане това?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  dkkd написа:

  Преди около 5 години

  нещо се случва само там. Садизъм е учител да се пенсионира дори на 60. За 63 да не говорим. Това е нечовешко. Учителите трябва да се пенсионират на 55 за жените и 58 за мъжете (ако желаят). Може ранното пенсиониране да не е задължително за тези, които не го искат, но се съмнявам, че са останали учители, които имат по-малко от десетина болести, за напрежението на работното място да не говорим.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Евгения Кръстева написа:

  Преди около 5 години

  Имам 31г. осигурителен педагогически стаж.В момента работя като учител по история в професионална гимназия. Родена съм 1959г. и в момента съм на 54г.Кога ще се пенсионирам?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Детелина Милкотева написа:

  Преди около 5 години

  Аз имам 37 години осигурителен учителски стаж и съм на 55 години. Кога ще мога най- рано да се пенсионирам?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Христо Риков написа:

  Преди около 5 години

  Може ли да ми кажете аз и жена ми кога ще се пенсионираме при тези условия: аз съм 1957, а тя - 1958 набор. Благодаря предварително.


 • Bfc61a4b4480cbe00d2610ea94f71d6d?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Iordanka Dimitrova написа:

  Преди повече от 4 години

  Prez april 2014 g. navar6vam 57 g. Imam pedagogi4eski stazh 34 g. Rabotq kato ucitel, no zhelaq da se pensioniram po-rano, t.e na 57 g. Koga mozhe da stane tova i vazmozho li e, pri taka promenq6tite se usloviq za pensionirane?


 • 1204449837050a9a405d358f48c3df9e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Детелина Милкотева написа:

  Преди повече от 4 години

  Искам да попитам 48 набор с 25 години стаж, защо още работят като учители?! Нетрябва ли да освобождават мястото си за по-младите кадри, които с такова желание очакват да практикуват това, което са завършили и със силен замах ще работят вместо вече уморени, изнервени колеги?!


 • 1204449837050a9a405d358f48c3df9e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Детелина Милкотева написа:

  Преди повече от 4 години

  Искам да попитам, Колко години стаж като учител и колко навършени години са необходими, за да се пенсионирам най-рано?! Освен това, ако през това време съм работила на 4 часа и като Инструктор за водачи на МПС - преподавателска дейност, този стаж прибавя ли се към учителския, какво се прави... Обяснете ми Моля, Благодаря предварително!!!