Работа и получаване на обезщетение за безработица

Отговор на читателски въпрос
Normal_rabota

"Съкратена съм и получавам обезщетение за безработица, като имам право на още 6 месеца. Мога ли да работя и да получавам обезщетението за съкращението?" М.Иванова, Пловдив

  • Можете да продължите да получавате обезщетение за безработица в случай че бъдете наета на непълно работно време по трудово правоотношение и възнаграждението Ви е по - малко от минималната месечна работна заплата за страната. В този случай имате право на обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото Ви се парично обезщетение, съгласно изчислената му рамка, за оставащия период на изплащане.
  • Ако полагате труд без трудово правоотношение, като не подлежите на задължително осигуряване по чл. 4 КСО;, и месечното Ви възнаграждение е под минималната работна заплата за страната , след намаляването му с разходите за дейността, може да продължите да получавате обезщетение.

 

 


Създадена на 10.10.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари