Thumb_table_pension

Условия за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 2 част

В ви запознах с една част от най-новите изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, а именно с осъвременяването на пенсиите, вноска при закупуване на осигурителен стаж и условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Преди да продължа с останалите промени, ви предлагам ...

Вижте още >>


преди повече от 7 години
54506
0.0

Thumb_blog2

Преизчисляване на пенсия

Здравейте, Читатели! В предишните статии разгледах документите, необходими за отпускане на пенсията, както и кога едно лице придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Но една пенсия освен, че се отпуска, тя се и преизчислява ако пенсионерът има нови доказателства, които биха оказали влияние при ...

Вижте още >>


преди повече от 7 години
37499
0.0

Thumb_old-man-on-laptop

Кой има право на пенсия за осигурителен стаж и възраст?

Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст се разглежда в разпоредбата на чл. 68 от КСО. Мъжете до края на 2011 година се пенсионират при навършена възраст 63 години и минимум осигурителен стаж 37 години, а жените на 60 години и минимум стаж 34 години. От началото на следващата година пенсионната ...

Вижте още >>


преди почти 8 години
26472
0.0

Thumb_pc_p

Условия за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 1 част

Здравейте, Читатели! В продължение на отново искам да ви запозная с най-новите промени в Кодекса за социално осигуряване, които не са свързани единствено с промяната на възрастта за пенсиониране. Също така отново да се извиня за настъпилото объркване относно увеличението на възрастта за пенсиониране, но пак ...

Вижте още >>


преди почти 8 години
22639
0.0

Thumb_old-man-on-laptop

Какво представлява тригодишният базисен период преди 1997г.

В предходен материал вече казахме, че кандидат-пенсионерите с трудов стаж преди 1997 година трябва да представят УП-2 за период от 3 последователни години, от последните 15 години осигурителен, избрани от тях самите. Какво по-точно представлява този тригодишен базисен период.Той се избира от последните 15 години ...

Вижте още >>


преди повече от 6 години
19172
0.0

Thumb_shyb_flickr

Как се определя размерът на пенсиите за осигурителен стаж и възраст

Когато наближи времето за пенсиониране, а и доста преди това започва едно чудене - как точно ще бъде определена сумата, която ще получаваме? Какво се взема предвид и какви калкулации се правят. За да отговорим на този въпрос, надникнахме в НОИ, където точно и изчерпателно е даден отговорът: ...

Вижте още >>


преди около 7 години
17437
0.0

Thumb_shyb_flickr

Условия за пенсиониране при учителите

Ето какво казва НОИ по този въпрос, цитираме: До 31.12.2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 3 години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж, както следва: 1. до 31.12.2011 г. – 25 години за жените и 30 години за мъжете; 2. ...

Вижте още >>


преди почти 7 години
14699
0.0

Thumb_shyb_flickr

Какви са условията за отпускане на персонална пенсия

Продължаваме да се осведомяваме как стои въпросът с различните видове пенсии, начини и условия за пенсиониране. Сега надникнахме в НОИ, за да разберем.С разпоредбата на чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ е предвидено Министерският съвет по определени от него условия и ред в изключителни случаи да ...

Вижте още >>


преди почти 7 години
11812
0.0

Thumb_shyb_flickr

Кои лица имат право на наследствена пенсия

и разгледахме как точно се изчислява размерът на пансията за осигурен стаж и възраст, кой точно доход се взема и,  Отново надникваме в НОИ, този път цитирайки условията и начините за придобиване на наследствена пенсия: 1. Децата до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването й, ...

Вижте още >>


преди почти 7 години
11539
0.0

Thumb_shyb_flickr

Отпускане на пенсии за ранно пенсиониране

Ето какво казва НОИ по този въпрос, цитираме: До 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд могат да се пенсионират, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за ...

Вижте още >>


преди около 7 години
10237
0.0