Thumb_table_pension

Условия за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 2 част

В ви запознах с една част от най-новите изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, а именно с осъвременяването на пенсиите, вноска при закупуване на осигурителен стаж и условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Преди да продължа с останалите промени, ви предлагам ...

Вижте още >>


преди повече от 8 години
55728
0.0

Thumb_blog2

Преизчисляване на пенсия

Здравейте, Читатели! В предишните статии разгледах документите, необходими за отпускане на пенсията, както и кога едно лице придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Но една пенсия освен, че се отпуска, тя се и преизчислява ако пенсионерът има нови доказателства, които биха оказали влияние при ...

Вижте още >>


преди повече от 8 години
38538
0.0

Thumb_old-man-on-laptop

Кой има право на пенсия за осигурителен стаж и възраст?

Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст се разглежда в разпоредбата на чл. 68 от КСО. Мъжете до края на 2011 година се пенсионират при навършена възраст 63 години и минимум осигурителен стаж 37 години, а жените на 60 години и минимум стаж 34 години. От началото на следващата година пенсионната ...

Вижте още >>


преди повече от 8 години
27057
0.0

Thumb_pc_p

Условия за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 1 част

Здравейте, Читатели! В продължение на отново искам да ви запозная с най-новите промени в Кодекса за социално осигуряване, които не са свързани единствено с промяната на възрастта за пенсиониране. Също така отново да се извиня за настъпилото объркване относно увеличението на възрастта за пенсиониране, но пак ...

Вижте още >>


преди повече от 8 години
23206
0.0

Thumb_old-man-on-laptop

Какво представлява тригодишният базисен период преди 1997г.

В предходен материал вече казахме, че кандидат-пенсионерите с трудов стаж преди 1997 година трябва да представят УП-2 за период от 3 последователни години, от последните 15 години осигурителен, избрани от тях самите. Какво по-точно представлява този тригодишен базисен период.Той се избира от последните 15 години ...

Вижте още >>


преди повече от 7 години
19913
0.0

Thumb_shyb_flickr

Как се определя размерът на пенсиите за осигурителен стаж и възраст

Когато наближи времето за пенсиониране, а и доста преди това започва едно чудене - как точно ще бъде определена сумата, която ще получаваме? Какво се взема предвид и какви калкулации се правят. За да отговорим на този въпрос, надникнахме в НОИ, където точно и изчерпателно е даден отговорът: ...

Вижте още >>


преди почти 8 години
18216
0.0

Thumb_shyb_flickr

Условия за пенсиониране при учителите

Ето какво казва НОИ по този въпрос, цитираме: До 31.12.2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 3 години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж, както следва: 1. до 31.12.2011 г. – 25 години за жените и 30 години за мъжете; 2. ...

Вижте още >>


преди повече от 7 години
15546
0.0

Thumb_shyb_flickr

Какви са условията за отпускане на персонална пенсия

Продължаваме да се осведомяваме как стои въпросът с различните видове пенсии, начини и условия за пенсиониране. Сега надникнахме в НОИ, за да разберем.С разпоредбата на чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ е предвидено Министерският съвет по определени от него условия и ред в изключителни случаи да ...

Вижте още >>


преди повече от 7 години
12471
0.0

Thumb_shyb_flickr

Кои лица имат право на наследствена пенсия

и разгледахме как точно се изчислява размерът на пансията за осигурен стаж и възраст, кой точно доход се взема и,  Отново надникваме в НОИ, този път цитирайки условията и начините за придобиване на наследствена пенсия: 1. Децата до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването й, ...

Вижте още >>


преди повече от 7 години
12273
0.0