Достоен труд за достоен живот

7 октомври се отбелязва като денят за достоен труд

0214260.0

Normal_rabota

За седма поредна година на 7 октомври  се отбелязва Световният ден на достойния труд. Отбелязването му е свързано с поредица от информационни кампании, имащи за цел разясняване правата на трудещите се и подобряване условията на труд. Синдикатите по цял свят мобилизират силите си в подкрепа на Световния ден за достоен труд. През миналата година  в над 110 държави от петте континента бяха организирани стотици различни инициативи, насочени към информираност на трудещите се за техните права. 

В центъра на кампаниите са социалната справедливост и осигуряване на достоен труд за всички. В днешния ден КТ "Подкрепа" се присъединява към кампанията за достоен труд на световното синдикално движение, като на 7 октомври от 12 до 13.00 ч. представители от Синдикалните регионални съюзи на КТ "Подкрепа" - във Варна, Пловдив, Русе, Благоевград, Бургас и Враца и експерти от централата на конфедерацията и нейните браншови поделения ще раздават ваучери за безплатна консултация за основните права на работното място.

По време на кампанията експерти от КТ "Подкрепа" ще разясняват правата на хората на наемния труд в сферата на трудовоправните въпроси, пазара на труда, обучението и квалификацията, младежките дейности и безопасността при работа. Ще се разискват въпроси, засягащи образованието, повишаване на квалификацията, професионално ориентиране и преквалификация, както и труда при младежите и хората в предпенсионна възраст. Експерти ще консултират всички, които имат въпроси с правото на труд и трудова заетост.

Достойният труд трябва да бъде предпоставка за достоен живот!


Създадена на 07.10.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари