Какво включват субсидиите за санаториум

Каква е паричната помощ за правоимащите лица

0145935.0

Normal_sanatorium_panorama

В центровете по профилкатика и рехабилитация, освен че  получаваме професионална грижа, ще ни бъдат направени точните профилактични и рехабилитационни процедури, съответстващи на нашия конкретен здравословен проблем и съобразно цялостния ни здравен статус. Такива центрове са санаториумите и НОИ предлага програма за профилактика и рехабилитация на всички осигурени български граждани, по която те могат да ползват финансови помощи.

Въпросът е - какво включват те?

Всяко правоимащо лице, което отговаря на необходимите условия и изисквания може да ползва парични помощи за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за общо 10 дни престой. Което значи, че например за настоящата 2014 година може да бъдат използвани 10 дни по тази програма от всяко правоимащо лице - т.е. от всяко осигурено лице.

Какво покриват средствата, отпускани от НОИ:

• средства, които покриват до общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (в това число са включени прегледите и изследванията). Цените, по които се калкулира са тези, утвърдени от Надзорният съвет на НОИ;

• средствата, необходими за нощувки, калкулирани по цена, утвърдена от Надзорният съвет на НОИ. Лицата, които имат право да ползват тези средства не доплащат

• за установения престой се полага и частична парична помощ за храна в размер на 5,00 лв. за един храноден, като за деня на постъпване и деня на напускане Националният осигурителен институт заплаща общо 5,00 лв. частична парична помощ за хранене.или пример - имате 7 нощувки, от които денят на постъпване и този на напускане се калкулират като един храноден, т.е. общо 7 хранодни, от коитедин е разделен на две-пристигане и заминаване

Важно е да се знае: Паричните помощи за профилактика и рехабилитация не отпускат хора които нямат здравословни проблеми, независимо дали са правоимащи, т.е. отговарят на останалите условия. Те не са предвидени като субсидия за почивка и освежаващи процедури. Отпускат се единствено и само след преценка и назначение на лекуващия лекар, който предписва необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация


Създадена на 29.04.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари