На санаториум през 2014

Рехабилитационната програма на НОИ е стартирана

0183845.0

Normal_sanatorium_panorama

Програмата за профилактика и рехабилитация за 2014 г е вече в ход. На 31 март стартира рехабилитационната програма за тази година и предвидените за нея средства са в размер на 15 362 329 лв. Сумата е същата като през миналата година. От НОИ съобщиха, че се предвижда през тази година около 39 200 лица да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация.

Програмата е с продължителност от 10 дни, като  цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 5 лв. за всеки ден от престоя се поемат от НОИ. Всяко осигурено лице има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно  за сметка на бюджета на ДОО. 

Право на парична помощ за профилактика имат

  • осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Освен това заболяването им трябва да е диагностично уточнено, за което към съответния момент лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация.
  •  лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да не са осигурени и срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл.

Подробности за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, ще намерите на страницата на НОИ . А в следващи материали Клуб 50+ ще ви запознае с детайлните изисквания.


Създадена на 10.04.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари