Търсенето на работна сила нараства


0154390.0

Normal_men_flickrcc

От Агенцията по заетостта съобщават, че през февруари 2013 г. на работа са постъпили 17 245 безработни. Спрямо същия месец на 2012 г., започналите работа са със 7 358 лица повече.
На първичния пазар през месеца са започнали работа 12 131 лица, което с 3 238 повече от февруари 2012 г.

По програми и мерки за заетост от Националния план за действие по заетостта и по схеми на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" са постъпили на работа 5 062 лица. Тук отново има ръст - с 4 095 повече от февруари 2012 г.
По насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта са започнали работа 52 безработни.
От Агенцията съобщават, че за втори пореден месец търсенето на работна сила на първичния пазар нараства. Заявени са 10 738 работни места, с 1 662 повече от януари 2013 г. и с 2 336 повече, в сравнение с февруари 2012 г.
Най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (2 580 места), от търговията (1 403 места), от държавното управление (1 357 места), от селското и горското стопанство (934 места), от строителството (824 места) и др.

 

Нивото на безработицата в страната обаче не бележи спад. През февруари то е 12%, което е само с 0.1 процентни пункта по-високо от предходния месец.
В бюрата по труда са регистрирани 392 748 безработни. Те се увеличават с 1 065 лица, докато през същия месец на 2012 г. безработните са били с 10 176 лица повече.


Създадена на 18.03.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари