Тригодишен базисен период за работилите преди 1997г.

"Предстои ми пенсиониране, какъв трудов стаж преди 2000 година трябва да представя и как да избера трите базисни години?" Станкулов, Плевен

1477530.0

Normal_pensionirane

Кандидат-пенсионерите, които имат трудов стаж от преди 1997 година при подаване на документите си за пенсиониране ще трябва да представят УП-2 за период от 3 последователни години в периода преди 1997г. Като тези три години трябвра да са от последните 15 години осигурителен, избрани от тях самите.
Какво по-точно представлява този тригодишен базисен период.Повтаряме - той се избира от последните 15 години стаж, положен преди 01.01.1997 г. Обикновено това е периодът, фиксиран от 01.01.1982 г. до 31.12.1996 г.

Дефинирането на този времеви отрязък често води до объркване, тъй като през този 15-годишен период не всеки е работил без прекъсване, напротив точно това е периодът, през който често има най-големи дупки в осигурителния стаж. Затова, ако дадено лице има прекъсване в стажа през тези 15 години, изборът на 3-годишния период може да започне и преди 01.01.1982 г., независимо, че първата дата в периода е зададена като 01.01.1982г. Избира се начален период и се удължава толкова,  колкото е самото прекъсване. Например - ако кандидат-пенсионерът има 2г. 3м. и 12 дни прекъсване в периода 01.01.1982 г. до 31.12.1996 г., изборът на трите години може да започне от 19.10.1979 г. до 31.12.1996 г.

Объркване има и при понятието  „три последователни години стаж". Това означава, че следва да се спази последователността на стажа, а не обезателно да няма прекъсване в трите години. Дадено лице може да е работило на десет места през 15-годишния период и то с немалко прекъсване между последното уволнение и следващото назначаване. Важното в случая е да не се прескачат периоди от стажа, за да се формира тригодишната база.

Пример: Лице работи до 14.05.1984 г., след това е назначено от 19.09.1984 г. и работи до 01.03.1987 г.; назначено е отново от 17.03.1987 г. и освободено 01.01.1988 г.; назначено отново от 12.03.1989г. – и т. н. Ако трябва да формираме три години, то това лице на нито едно от местата, където е работило, няма пълни три години. Тогава УП-2 (документ за осигурителен доход) следва да се изготви веднъж за периода 19.09.1984г. – 01.03.1987г. – 2г. 5м. 12д. и веднъж за периода 17.03.1987 г. – 05.10.1987 г. за още 6м. 18д., които ще допълнят предишния период до 3 години.

В конкретния пример не можем да прескочим периода на работа 17.03.1987 г. – 01.01.1988 г. и да вземем допълващите 6м. 18д. от периода след 13.03.1989 г. Това е смисълът, който влага законодателят в понятието три последователни години.

 


Създадена на 06.05.2018 г.

Коментари

  • 208acc9675706b044848e5b498360e30?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

    написа:

    Преди почти 6 години

    Отпадна вече този тригодишен период до 1997г. Предлагате стара информация