6 интересни факта за змиите

Влечугите улавят звуците, макар да нямат уши
Normal_zmia

  • Змиите нямат уши, нито ушни канали и се смятало, че не чуват. Всъщност имат вътрешни приспособления и улавят дадени звуци.
  • Изключително чувствителни са към топлината, различават колебания в температурата дори от порядъка на един градус. Така усещат безпогрешно жертвата си, дори в непрогледна тъмнина.
  • За повечето змии миризмата, вкусът и топлината са основните фактори, от които се ръководят. Хората могат да усетят само летливите химични съединения, които частично се изпаряват в атмосферата. Змиите долавят и нелетливите - феромони и други малки органични молекули, благодарение на т. нар. орган на Якобсон. Хората също го имат, но им липсва нерв към централната нервна система. Дали е закърнял остатък от приматите или играе по-голяма роля, отколкото си мислим?    
  • Повечето змии са чувствителни спрямо различните вещества, дори в малки концентрации. Това им помага да открият плячката и при големи разстояния. Те инстинктивно сравняват усещанията от единия край на езика и от другия. Така се ориентират за посоката, където концентрацията е по-висока.
  • Змиите се поддават на дресура, дори са в състояние да се научат на някои неща. Според зоолозите обаче не могат да разпознават хората. Не познават дори стопанина си, който се е грижи за тях с години.

 


Създадена на 26.05.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари