Денят на Пи

Normal_pi

В календара, наред с традиционните и добре познати празници има и такива, които ни карат да повдигнем вежди с учудване. Денят Пи обаче е празник, който е на почит сред математиците и хората, занимаващи се с компютри. Pi Day или Денят на числото Пи е празник, на който се празнува математическата константа π(пи). Константата представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър и обикновено се използва в математиката, физиката и техниката. Името на гръцката буква π се произнася „пи"и е познато още като Лудолфово число и като Архимедова константа. Числото π е приблизително равно на 22/7 или на 3,14 с точност до третата значеща цифра. Числовата стойност на π, закръглена до 100-ния знак след десетичната запетая, е
3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280Пи пай, снимка Wikimedia Common34825 34211 70679 ...

Датата 14 март е избрана поради начина на записване - и 3/14 при календарен запис месец/ден, тъй като 3, 1 и 4 са трите най-важни цифри на π в десетичния му вид. Първият пи ден е бил празнуван през 1988 година в  научния музей в Сан Франциско, чиято сграда е кръгла. На английски пи се произнася като пай, затова участниците в чустването първо обиколили музея, след което яли специално приготвен празничен пай. През 2009 г. Камарата на представителите на САЩ подкрепя отбелязването на празника. И днес в някои американски университети на 14 май се раздават безплатни пайве в чест на празника.

 


Създадена на 14.03.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари