На 12 юли 1945 в България се ражда гражданският брак

Normal_maria

Тайнство, свещена институция, договор или споразумение? От самото възникване на Църквата въпросите на брака са основни в правната и богословска литература, като в основата на християнската традиция в тази област е учението на самия Исус Христос и текстовете на апостол Павел.
Като цяло християнската църква възприема брачното единение на двама души като Божи дар.

В литургичните църкви - Православна, Римокатолическа, Англиканска,бракът се смята за „свето венчание", свещено тайнство, което дава израз на Божествената благодат. В западния ритуал тайнството на венчанието се извършва от самите съпруг и съпруга, а присъстващият епископ, свещеник или дякон служат за свидетели на съюза и ги благославят.

В източния ритуал тайнството трябва задължително да се извърши от епископ или свещеник, за да бъде признато. Докато Англиканската и Православната църква допускат развод при определени условия, католицизмът напълно го отхвърля и допуска повторен брак само при обявяване при изключителни обстоятелства на предходния брак за недействителен.

Повечето протестантски църкви не разглеждат брака като свещено тайнство, смятайки го за светска, а не за религиозна институция. В същото време те го разглеждат като договорно споразумение между съпрузите пред лицето на бога и го поощряват като прослава на Бог чрез демонстриране на любов към света. Макар че разводът не се поощрява и от протестантските църкви, повечето от тях допускат развод и повторен брак.

Традиционно в християнския свят сключването на брак е извършвано от църковните институции (църковен брак), но след 16 век в много страни се утвърждава и гражданският брак, регистриран от държавната администрация. В много юрисдикции двете форми имат еднакъв правен статус, а в други, например в България, правни последствия има само гражданския брак.

На 12 юли 1945 г. в България със закон е въведен гражданският брак и на следващия ден в София е сключен първият граждански брак.

Днес все повече двойки обаче избират да живеят заедно, бе формални узаконявания. Някои правят това поради финансови съображения, други просто не вярват в институцията и нейният смисъл.Съвместното съжителство е на път не само да се изравни юридически с гражданския брак, но и да го измести. Някои директно заявяват - бракът е демоде!

 по идея на Румен Сербезов

Можете да ни изпращате интересни любопитни факти и/или снимки на електронна поща - [email protected] или в нашия форум


Създадена на 12.07.2012 г.

Коментари

Все още няма коментари