Пощенската марка

Normal_penny_black

Услуга да се заплаща чрез хартиена лепенка е идея, предложена през 1834 г. от британеца Джеймс Чалмърс. През 1840 г. са отпечатани първите в историята пощенски марки —известното  «Черното пени», на които е изобразена кралица Виктория в профил, след като една година по-рано Парламентът на Великобритания законодателно закрепя идеята на Чалмърс.
По-късно Световният пощенски съюз въвежда изискването, задължаващо на марките да се указва страната издател с латински букви. Великобритания се освободена от това задължение, тъй като е първата в историята страна, използваща марки.
В България пощенски марки започват да се използват непосредствено след Освобождението. По това време все още не е съществувала българска парична единица, затова техният номинал бил 5 сантима.

Пощенската марка представлява хартиен знак с различен неголям размер. Тя се издава във вид на лента, имаща лепило от едната страна и изображение и надписи от другата. Освен номиналната стойност на марката, върху нея се отбелязва и държавна принадлежност, както и годината на издаване. Изображенията на марките са различни - могат да бъдат символи или цели фотографии и картини на известни художници.

Първите български пощенски марки, пуснати в обръщение на 1 май 1879 година.Снимка УикипедияИма марки, чиято стойност далеч надхвърля номинала им. Това са знаците, които представляват интерес за филателистите.
Някои марки, отпечатани с дефект, впослеследствие се оказват изключително ценни. Каквато е пощенската марка "Обърнатата конница".

Серията "Изгледи и портрети" е пусната в обращение на 14 февруари 1911 и тя съдържа дванадесет стойности. В тази серия марката с номинал 50 ст. Е с озображение на цар Фердинанд първи и синовете му -  княз Борис и принц Кирил .През 1913 в Пловдив попада лист от въпросната марка, която е завъртяна на 180 градуса спрямо отпечатания текст и така се превръща в огромна ценност. В наше време са известни едва около 30 такива марки, като всичките са клеймовани.

На 18 юни се отбелязва световният ден на Филателията. На този ден през 1926 г. в Париж е основана Международната организация по филателия, която събира всички запалени колекционери на миниатюрния пощенски знак.

 

по информация от Уикипедия


Създадена на 18.06.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари