Птиците притежават уникални сензори

Знаете ли че
Normal_normal_shtiglec

Снимка: Данче Бозаджиева за фотоконкурс "Животински свят"

 Птиците могат да се ориентират на големи разстояния със сензори в човките си, твърдят германски учени, от Франкфуртския университет. Те са открили неотдавна изненадващо миниатюрни кристали от железен окис в кожата на горната част на човката на пощенските гълъби. Загадъчните кристали са разположени триизмерно и е най-вероятно да помагат на птиците да отчитат земното магнитно поле.

   Възможно е рецепторът, който имат гълъбите ,да се окаже универсален за всички птици – твърдят учените. Подобни клетки, съдържащи желязо, са намерени и в човките на червеношийките, златистите коприварчета и пилетата.

   Според учените резултатите от това изследване показват, че птиците усещат магнитното поле независимо от движението и положението си. те могат във всеки миг да определят къде се намират.

   Това обяснява предишни твърдения на учени и ловци, че птиците имат някакъв загадъчен биокомпас, с който се ориентират доста точно. Известни са и старовремските легенди на ловци, че птиците имат някакво чудо в човките, което е дар Божи за тяхната ориентация.


Създадена на 03.06.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари