Въздушните магистрали на прелетните птици

любопитно
Normal_polet2

снимка Йорданка Атанасова

С вълнение и радост посрещаме пролетните гости по нашите земи.  И с мъничко тъга изпращаме наесен стройните редици от щъркелите, лястовиците, всички останали прелетни птици. От незапомнени времена хората са свързвали прелитането на птиците със своя труд, с мечтите и обичаите си. По това, кога са отлитали или пристигали птиците са предсказвали какво ще бъде времето, богата ли ще е реколтата, успешна ли ще е годината. В историята на животните от Аристотел е написано, че по долината на Струма минава прелетният път на пеликаните, а по Беломорието през зимата се появяват жерави, които гнездят в степите на Скития – Днешна Добруджа.

   Проучването на пътищата и начините, по които птиците прелитат през различните сезони, има голяма практическа стойност. Известни са случаи на катастрофи, предизвикани от попадането на самолети в трафика на ятата прелетни птици. Есенно време скорците и дроздовете нанасят щети на лозарските райони. Ако се знае пътят и времето на прелитането им, могат да се предотвратят неприятностите.

   През нашата страна минават три главни пътя на прелетните птици. Първият е Понтийският /Причерноморският/, който минава по бреге на Черно море, продължава през Босфора и Дарданелите. По втория, наречен Аристотелов, идващите от север птици следват долината на реките Струма и Места. Третият, тракийският път, е по долината на река Марица. Пернатите пътници по тези три маршрута зимуват по Средиземноморието, в Близкия изток и най-много в Северна Африка.

   Може да се каже, че през страната ни минава източноевропейската прелетна магистрала и специалистите-орнитолози по цял свят с право ни завиждат на пернатото разнообразие и богатство в резерватите. Истински природен феномен е, че все още в България са съхранени около 40 резервата за птици. Само в резервата Сребърна могат да се наблюдават над 170 вида птици на смесената колония от къдроглави пеликани, чапли, ибиси, лопатарки, корморани.

   Прелитането на птиците започва да се изучава у нас през 1929 г с маркирането на щъркели и лястовици. По-късно известният наш орнитолог Павел Патев слага началото на масово опръстеняване. Днес в България има около 340 вида птици, повечето от които са прелетни. Най-характерните сред тях са лястовиците и щъркелите. За кратко време от нашата страна отлитат и пчелоядите, бързолетите, певците, мухоловките и други. Скорците и дроздовете и някои други видове имат продължителен период на отлитане. Някои птици, които гнездят у нас, наесен отлитат, а от север идват други от същия вид и зимуват по нашите земи. Така се създава впечатлението, че в някои райони през цялата година живеят птици от един и същи вид. Като врабчетата например. В нашата страна има места, където прелитането може да се наблюдава винаги, защото птиците, които гнездят в планините, през есента се спускат в равнините. В края на лятото по Южното Черноморие могат да се видят ята от щъркели и дребни грабливи  птици. Такива прелитания се забелязват всяка есен в Добруджа и край нос Калиакра.


Създадена на 08.09.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари