Третата пенсия или защо отказах цигарите

Normal_party_flickrcc

Много хора не се сещат, че има възможност
да вложат повече в старините си

На три петилетки от пенсията е крайно време човек да се замисли. Цял живот блъскане, и то за минимална работна заплата, каквото е трудовото възнаграждение на журналистите от печатните медии (голямата сума е на авторски договор, който осигуровки не го ловят!), ще бъде последвано от държавна разходо-покривна пенсия в размер на 160 лева.

Хей , живот, здравей, здравей!
Какво да правя? Съюзът на българските журналисти е организация с отмрели функции, синдикат си нямаме, отделните гласове са... гласове в пустиня. Абсурдно е да чакаме цялото ни възнаграждение да бъде приравнено към трудовото. От това нямат интерес чорбаджиите, нито пък НАП, с която имат негласно споразумение за изключение. (Журналист съм и затова пиша за нашего брата, но журналистите съвсем не са единствени с такова „разпределение" на доходите от гледна точка на осигуряването.)

Вярно, мина ми през ума, че нещата не са чак толкова черни. Та нали има и

втори – частен – стълб за пенсии

Особено мнение

Трябва да се премахне ограничението за допълнително осигуряване само в пенсионни дружества и да се премахне монополът им, смята икономистът Любомир Христов. Според него третият стълб трябва да разшири обхвата си, като се въведе режим на „пенсионна сметка", която може да бъде поддържана и в пенсионно дружество, но и в банка и в застрахователно дружество, както и при инвестиционен посредник.

Всеки от нас, родените след 1959 г., „членува" в универсален пенсионен фонд, на който често не знае името. Та, като се разтършувах в статистиката на Комисията за финансов надзор, гледам – по партидите ни за 5 години са натрупани средно по малко над 1000 лв.

Ако нещата вървят с това темпо, след оставащите моите 3 петилетки, ще имам, да кажем, 5000 лева. Което за един пенсионер със 160 лева пенсия си е бая пара. Ако ги разделим по 100 лева на месец, това са си почти 5 години охолен живот.

Но млъкни сърце!
Добре, че съм човек усетен и професионално полуграмотен. Та се сетих за

третия стълб – стълба на истината

Той е доброволен и е на принципа „каквото посееш – това ще пожънеш!" Нищо че сме дали и „земята", и „зърното" на арендатор в ролята на Доброволен пенсионен фонд.

Бившият председател на Националния осигурителен институт Йордан Христосков ми нашепна, че третият стълб е замислен така, че при навършване на пенсионна възраст да осигурява 10-15% от дохода, получаван в последните години преди пенсиониране.

Отказът да се спестяват средства по този начин, означава че или хората трябва да очакват по-ниски пенсии в бъдеще, или трябва да намерят друг начин за спестяване. Такива може да са и банковите депозити. При тях лихвата е по-ниска от доходността на капиталовия пазар в добри времена, но при стабилност на системата гарантира положителен доход, когато доходността на фондовете спада.

Разходо-покривната пенсия може да осигури само това Снимка: Flickr, CCИ понеже не съм и помирисвал банкова или капиталова възможност, реших да направя информиран избор. Грабнах калкулатора на най-големия фонд у нас „Доверие" и... о, чудеса. Оказва се, че ако започна да си внасям веднага по 100 лева месечно, след 15 години ще се видя в пари. Безпристрастната машинка показва, че след 15 години по партидата ми ще има 27 840 лв. Добре звучи, нали?

Освен това имам и право на избор за срока на получаване на тази трета пенсия. Ако реша да изпапам всичко през първите 5 години, месечната ми добавка ще е 510 лева над другите две пенсии. Ако пък реша да живея добре 10 години след последния работен ден, тази моя трета месечна издръжка ще бъде 284 лв. Ако пък съм оптимист и реша, че не е важно колко е пенсията, а колко време се взима, ще заложа срок от 15 години, което ще значи над 200 лева на месец.

Тук веселите изненади не свършват. Понеже неизхарчената част от парите продължава да трупа доходност през годините на получаване на пенсията, цифрите, които ви снесох до тук, характеризират размера на месечната пенсия към края на първата година. Оттам нататък сумата расте. И при 5-годишната пенсия достига в края на петата година до близо 560 лева, при 10-годишната – до 340 лв., а на петнадесетата година, дай, Боже, третата ми пенсия ще е над 270 лв.

Откъде да взема тези 100 лева обаче?
Ами мислих, мислих и... отказах цигарите. За тях харчех точно толкова.

Сривът
През последните 4 години интересът към спестяване в доброволен пенсионен фонд намалява. Ако преди кризата един осигурен е внасял средно по 96 лв. месечно в доброволен фонд, то през миналата година средният размер на вноската за трета пенсия е бил 45,42 лв. За да се стимулира тази допълнителна форма на спестяване, държавата е предвидила данъчни стимули. Законът позволява до 10% от брутната работна заплата да се приспаднат от данъците, ако бъдат вложени в доброволен пенсионен или здравен фонд.
Поведението на осигурените се променя през 2008 г., когато започват да влагат по-малко в доброволните фондове, а година по-късно броят на осигурените лица също намалява. По последни данни те са 596,22 хил. души, или с 1,35% по-малко отколкото през върховата 2008 г.
Тревожи и доходността. За последните 2 години среднопретеглената доходност на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване е паднала до 2,79%. Лидер е фонд с над 4% доходност, голяма част от фондовете „трептят" около 3%, а един фонд е на минус 1,6%.
Но главна причина хората да пестят по-малко в третия стълб е кризата и нейните проявления. Свиването на доходите ограничи и възможностите за доброволно осигуряване.

Създадена на 12.03.2012 г.

Коментари

  • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

    Трета пенсия написа:

    Преди около 11 години

    На скоро разбрах, че третата пенсия, трябвало да я дадем доброволно на НОИ и нямало да сме я получим. Могла да се получи трета пенсия когато се пенсионира по точки или години. А не при ранно пенсиониране. Сега казват, че като се пенсионираш по точки било ранно пенсиониране,.... Егати взимат ти парите законно и къде отиват никой не знае! Само си измислят как да ти вземат парите, който си изкарвал цял живот с кръв и пот. И това е било държава в ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ