Населението на България старее стремглаво

Изследователи от БАН алармират за тенденцията и подчертават, че хората в зряла възраст имат ценен потенциал на работна ръка
Normal_mariika

Магазин в село - продавачката е най-младата жителка, на 60 г., М.Кръстева

Населението на България застарява с бързи темпове - това обяви пред журналисти доц. Кремена Борисова от БАН - редактор на сборника "Демографската ситуация и развитието на България" Според данни на мащабно проучване на учени от  Института за изследване на населението и  човека (ИИНЧ) към БАН,  България е сред първите страни в света по нива на интензивност на стареене на населението. Изследването сочи, че средната възраст на населението на страната ни надвишава 42 години, като тази възраст непрекъснато лавинообразно расте. България е на челно място в света по смъртност при жените, а при мъжете е на едно от първите места. Всеки втори мъж над 60-те е в риск от бедност, като при жените на същата възраст този процент е незначително по-малък.

"Това, че населението ни се топи се знае, но целта на изследването е управляващите, които и да са те, да имат научна база, върху която да формулират определени политики", заяви Антоанета Христова, директор на ИИНЧ, направил изследването.

Изследователите, участвали в проучването, са единни в мнението си, че демографските проблеми трябва час по-скоро да залегнат и в стратегиите за дългосрочно развитие на различните сектори. Оказва се, че досега управляващите са изписали 140 стратегии в различни сектори, но в нито един от тях не е залегнал анализ, подготвен от учените от БАН.

Доцент Борисова коментира, че застаряването на населението е факт, но този факт може да бъде възприет под различен ъгъл - хората във висока възраст могат  да бъдат предизвикателство за бизнеса – той може да се преориентира по отношение на това, което те биха могли да ползват като потребители.

Изследователите от БАН са категорични в потенциала, който носят възрастните като знания, натрупан опит и дългогодишни умения. Те са та мнение, че този потенциал следва да бъде отбелязан и ефективно използван, което ще бъде в плюс, както на цялостното развите на страната ни, така и на демографската тенденция. Те са на мнение, че правителствената политика трябва да съобрази тази теннденция, отчитайки факторите и последиците от нея и развивайки цялостна стратегия за адекватни мерки.

 

 


Създадена на 06.11.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари