Класически шах

Безплатна онлайн игра

200030.0

Normal_1231

Класически шах за любители на играта на логиката и мисълта. 

В началото имате три избора

Един играч на бавен компютър

Един играч на бърз компютър

Двама играчи в локална мрежа

Двама играчи онлайн

Изберете как искате да играете и започнете играта.

Flash Games


Създадена на 09.12.2014 г.