Днес започва изплащането на пенсиите за декември

Еднократно 40 лева ще получат пенсионерите с пенсии до 286 лева

0201105.0

Normal_pensionirane

Изплащането на пенсиите за месец декмеври започва днес 8 декември, съобщават от осигурителния институт, и ще продължи до 17 декември. Това важи за пенсиите, които се изплащат в пощенски станции. Изплащането ще става по предварително обявен график. Графикът пенсионерите могат да видят в пощенската станция, от която оплучават пенсионните си суми. 

Преводите на сумите за декемврийските пенсии по сметки на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат извършени на 8 декември 2014 г.
Заедно с пенсиите си за м. декември, пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсия/и заедно с добавките и компенсациите към тях е до 286,00 лв. включително, ще получат еднократна сума в размер на 40,00 лв.


Създадена на 08.12.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари