Електронен изплащателен пенсионен картон заменя хартиения

Въвеждането на новия метод на плащане става поетапно от 7 октомври 2014г

0138520.0

Normal_pensionirane

От началото  на м. октомври 2014 г. пенсиите и пенсионните записи, които се получават чрез пощенските станции, ще се изплащат по електронен изплащателен пенсионен картон. Това се реши в споразумение между Националния осигурителен институт и „Български пощи” ЕАД.

Хартиеният носител на досегашния картон се заменя със служебен бон, който се издава в момента на изплащане на сумите и служи като оправдателен документ за извършеното плащане. Същият се подписва от получателя на сумата.

7 октомври 2014 г. е датата, от която започва изплащането на пенсиите, същите ще се изплащат чрез електронен изплащателен картон във всички пощенски станции от областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас. За населените места от останалите области изплащането на пенсии за м.октомври остава по досегашния ред чрез хартиен носител. 
Новият начин на изплащане на пенсиите има за цел да подобри обслужването на пенсионерите, като вече с едно посещение в пощенската станция всяко лице ще може да получи едновременно месечната си пенсия, неполучените от предходните пет месеца пенсии, както и пенсионен запис, ако има такъв. Всички тези плащания се посочват на отделни редове в служебния бон.

За вбъдеще се предвижда възможност за получаване на пенсията от всяка пощенска станция в страната, което би било облекчение, спестяващо време и транспортни разходи на пенсионерите. 
 


Създадена на 08.10.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари