Пенсиите от 1 юли

Как ще се промени размерът им

0163580.0

Normal_pensionirane

От 1 юли 2014 г. всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2013 година ще бъдат отъвременени, т.е.увеличени с малко под 3%. Увеличението ше бъде 2,7 на сто. С толкова, отново от 1 юли 2014 година ще се увеличи и  социалната пенсия за старост, като  от 110 лв. ще стане 113 лв.. Увеличението е с 3 лева или около 4 кисели млека или три хляба.

Актуализирането на социалната пенсия ще доведе до увеличаване на размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност – пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия, както и на нормативно установените добавки към пенсиите.

 


Създадена на 30.06.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари