Пенсиониране при недостигащ стаж

Последни промени в КСО

0218770.0

Normal_pensionirane

Според последните изменения на КСО, които разгледахме в предишния материал, считано от първи януари 2015 година, сигурителният стаж и възрастта за пенсиониране ще се увеличават с 4 месеца, до достигане през 2021 г.:

за жените – възраст 63 години и осигурителен стаж 37 години;
за мъжете – възраст 65 години и осигурителен стаж 40 години.

като тенденцията е възрастта за пенсиониране на двата пола да бъде изравнена.

 От 1 януари 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при военнослужещите (по чл. 69, 
ал. 1 – 3 и 6 КСО ) се придобива независимо от възрастта при 27 години общ осигурителен стаж, от които 18 години действително изслужени на съответните длъжности

В случай, че лицата нямат право на пенсия по предходните критерии, касаещи пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, те придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от КСО при не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж и навършена възраст: за 2014 – 65 години и 8 месеца; за 2015 – 66 години и за мъже, и за жени.

Правото на пенсия не се погасява по давност. Лицата, които в предходна година са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране.

 


Създадена на 27.05.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари