Приеха бюджета за Държавното обществено осигуряване

Вижте промените в пенсиите от догодина
Normal_ns

Снимка: Монитор

От 1 юли 2018 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на 2017 г., ще се преизчислят с новия процент за година осигурителен стаж, което ще увеличи пенсията с 3.8 на сто. Пак от тогава минималният размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се повиши до 207,60 лв. (до тогава ще е 200 лв.), а социалната пенсия за старост ще стане 125.58 лв.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход – 910 лв., а средният размер на пенсията на един пенсионер през 2018 г. се предвижда да стигне 362.97 лв., което е с близо 20 лв. или с 5.5% повече в сравнение с 2017 г.

Приходите на бюджета се формират от осигурителни вноски, приходи и доходи от собственост, глоби, санкции и наказателни лихви, ДДС и други данъци върху продажбите. Включени са и трансфери от централния бюджет, както и допълнителни трансфери от държавния бюджет за покриване на недостига от средства. В частта разходи парламентът одобри 8,351 млрд. лв. за пенсиите на пенсионерите.


Създадена на 30.11.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари