Призив от НБУ "Трета възраст"

От над 200 студенти с посребрени коси, участници в занятие на „Национален български университет – трета възраст“ , на 15 март в Културен център Красно село, представители на 2 200 000 пенсионери
Normal_pensionirane

Хората от третата възраст, от която сме част и ние пенсионерите, сме носители на богат житейски и професионален опит,на професионални знания, на мъдрост. Затова в условията на демографска катастрофа и недостиг на човешки потенциал за икономиката, ние сме златния резерв в обществено-икономическото развитие на България..С готовност за реализация чакаме нормативното решение на проблема.

Като българи, посветили младостта си за изграждането на Майка България, считаме, че вече сме стигнали до критична точка, когато задължително трябва развитието на България да бъде в комплексен подход по правилата и нормативите валидни за ЕС.

В тази връзка настояваме:

  1. ДДС за медикаменти, лекарства, хранителни продукти и дрехи да бъде в средни за ЕС проценти 5 ,8 Ние сме най-бедната страна, с най ниски пенсии и с 20 % ДДС за лекарства, храни, печатни издания. Пенсионерите с минимални пенсии от недолекуване, надохранване и самота, бавно и мъчително умират. Към 100 000 всяка година се описват от НОИ.
  2. Подоходният и корпоративният данък от 10 %, е анахронизъм в 21 век. Да стане, както в страните от ЕС, до 50% подоходния и до 35% за корпоративния данък. В резултат та тази данъчна политика, за10% бедни и богати българи разликата е 13 пъти, докато за ЕС е 8 пъти а за съседните страни  6 пъти..В геометрична прогресия расте ножицата между бедност  и богатство.
  3. Да се създаде норматив, при който заплатите на чиновниците в държавната областна и общинска администрации, агенции комисии, фондове и т.н.да не надвишават тази на Министър председателя. Цинизъм, в най-бедната страна ръководители на фондове, комисии т.н да вземат месечни заплати няколкократни на  тази на Президента на републиката
  4. Минималната пенсия да бъде поне на равнището на тази на източноевропейските страни, а коледните и великденските надбавки да бъдат по една минимална пенсия, например както в Гърция ,страна с 320 милиарда дълг.

 

Вие, управляващи и законотворци сте наши синове и дъщери, родени със сърца от нашата плът, не можете да бъдете така безсърдечни,жестоки и безмилостни към нас!

Призивът е приет от всички участници в занятието с пълно мнозинство, с надежда и взор.


Създадена на 19.03.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари