Условия за ранно пенсиониране от 2015г.

Как ще се пенсионират, работилите при първа и втора категория труд - лица осигурявани в професионален пенсионен фонд

0297820.0

Normal_pensionirane

До 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд и 15 години при условията на втора категория труд могат да излязат в пенсия съгласно действащите в момента изисквания, които може да видите тук.

От 1 януари 2015 г. лицата, които упражняват професия, категоризирана като първа или втора категория, осигурени в професионален пенсионен фонд придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при:

  • не по-малко от 10 години осигурителен стаж при условията на първа категория труд и възраст  по-ниска от възрастта за осигурителен стаж и възраст ( чл. 68, ал. 1 от КСО;) с 12 години и 6 месеца за жените и 10 години и 6 месеца за мъжете 
  • не по-малко от 15 години осигурителен стаж при условията на втора категория труд и възраст по-ниска от възрастта за осигурителен стаж и възраст ( чл. 68, ал. 1 от КСО;) с 7 години и 6 месеца за жените и 5 години и 6 месеца за мъжете (вижте приложената таблица)
  • От 31.12.2015 г. възрастта при първа и втора категория труд намалява с по 6 месеца от първо число на всяка следваща календарна година спрямо възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО до достигане на 8 години по-ниска възраст за жените и мъжете при първа категория труд и 3 години по-ниска възраст за жените и мъжете при втора категория труд, както е показано в таблицата.

​Очаква се през 2025 година да бъде достигната възраст за пенсиониране при жените, работили в при първа категория труд 55 години, при втора категория труд - 60 години, докато мъжете, работили при първа и втора категория труд ще се пенсионират на 57 и 62 години.

Ранно пенсиониране на първа и втора категория труд след 2015г.


Създадена на 03.06.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари