Възрастта за пенсиониране се замразява, вторият стълб трябва да се заяви?

Какви промени в пенсионирането готви кабинетът

0244155.0

Normal_pensionirane

Всички български граждани, родени след след 31 декември 1959 г., и осигуряващи се в задължителен втори пенсионен стълб, имат на разположение една година, за да потвърдят избора си на частен пенсионен фонд, или натрупаните им пари за втора пенсия ще отидат директно в НОИ, според предвиждани промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени от депутати от ГЕРБ. 

В периода от 1 януари до 31 декември 2015 г. над 4 милиона българи ще трябва да потвърдят избора си на частен фонд, ако не желаят парите, натрупани по партидата им да отидат в НОИ. В противен случай НОИ ще прибере партидата. Българските граждани могат и сами да изберат средствата да бъдат внасяни само към НОИ. Това ще се случва от 1-во число на следващия месец след подаване на заявлението. Тези, които изберат да минат към НОИ, няма да имат право да се върнат в универсален пенсионен фонд. Изборът за осигуряване единствено към НОИ, автоматично лишава от индивидуални партиди за втора пенсия. А осигуряването към НОИ не се наследява, за разлика от партидите в частни пенсионни фондове. В НОИ  ще влизат и осигуровките на млади хора, неизбрали осигурителен фонд.

В предложенията за пенсионни промени фигурира и замразяване на пенсионната възраст, възрастта за пенсия се замразява, като стажът продължава да расте с 4 месеца всяка година. Ако тези предложения бъдат приети, догодина мъжете трябва да се пенсионират на 63 г. и 8 м. с осигурителен стаж 38 години, а жените - на 60 г. и 8 месеца с осигурителен стаж 35 години. 

 

 

 

 


Създадена на 16.12.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари