Как се определя индивидуалният коефициент на лицето?

Вижте новите въпроси и отговори, свързани с процедурите за пенсиониране
Normal_pensionirane

Въпрос: Как се определя индивидуалният коефициент на лицето?

Отговор:

1. Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му.

2. За изчисляване на индивидуалния коефициент се определят:

  • съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода до 31 декември 1996 г. и средномесечната работна заплата за страната за същия период, обявена от Националния статистически институт;
  • съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода след 31 декември 1996 г. и средномесечния осигурителен доход за страната за същия период.

3. Индивидуалният коефициент се определя, като всяко от съотношенията се умножава съответно по броя на месеците, за които то е установено, и сборът на получените произведения се разделя на общия брой на месеците, включени в двата периода.

4. Когато лицата не са работили след 1 януари 1997 г., индивидуалният коефициент е равен на първото съотношение, а когато базисният период е изцяло след тази дата, индивидуалният коефициент е равен на само на второто съотношението.

5. За периодите, през които лицата са осигурявани в универсален пенсионен фонд индивидуалният им коефициент се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ за трета категория труд за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.

6. Индивидуалният коефициент не се намалява за периодите, за които натрупаните средства по индивидуалната партида на лицата в универсален пенсионен фонд са прехвърлени в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система.

От 1 януари 2019 г. от формулата за определяне размера на пенсията, при изчисляване на индивидуалния коефициент отпада доходът на лицето върху, който са внесени осигурителни вноски за периода от три години по избор преди 01.01.1997 г. За пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителният доход на лицето за осигурителния му стаж след 31 декември 1996 г. до датата на отпускане на пенсията. От 1 януари 2019 г. индивидуалният коефициент се определя като средно съотношение между месечния осигурителен доход на лицето и средния осигурителен доход за страната за същия месец.


Създадена на 23.05.2017 г.

Коментари

  • 73a948223e5059ed4d3df108c240c8b4?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

    ivan vasilev написа:

    Преди повече от 4 години

    eee ,то тогава ако за трябва да се пенсионирам м.11.2018 , и отложа с два месеца за 01.2019г в кой от двата случая ще е по голяма пенсията по старото или по новото определянае на размера при едни и същи условия