Какъв е редът и начинът за закупуване и удостоверяване на осигурителния стаж?

Вижте новите въпроси и отговори, свързани с процедурите за пенсиониране
Normal_pensionirane

Въпрос: Какъв е редът и начинът за закупуване и удостоверяване на осигурителния стаж?

Отговор: Осигурителен стаж може да се “закупи” във всеки един банков клон. Вноските се внасят по сметка на НАП и в платежното нареждане се попълва съответния параграф. Информация за данните за сметката на НАП и параграфите за закупуване на стаж по чл. 9а, ал. 1 или ал. 2 КСО се получават в банковия клон. В платежното нареждане се посочва конкретния период, за който се внасят вноските, и който ще се зачита за осигурителен стаж. За закупуването на осигурителен стаж по реда на чл. 9а, ал. 1 и 2 от КСО се подава декларация №8 в ТД на НАП.


Създадена на 06.06.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари