Кога една пенсия се прекратява?

Вижте новите въпроси и отговори, свързани с процедурите за пенсиониране
Normal_pensionirane

Въпрос: Кога една пенсия се прекратява?

Отговор: Прекратяването на пенсиите се извършва от длъжностното лице по пенсионното осигуряване, без да е необходимо пенсионерите или техните наследници да подават заявление (това не изключва необходимостта от представяне на доказателства – документи, водещи до прекратяване на пенсия или добавката –дипломиране, сключване на граждански брак и т.н.)

Пенсията се прекратява, когато:

  • пенсионерът почине;
  • детето навърши възрастта, до която може да получава наследствена пенсия, или е осиновено;
  • преживелият съпруг, който получава наследствена пенсия, встъпи в брак;
  • отпадне основанието за получаването й.

Когато пенсионерът е починал пенсията се прекратява от края на месеца, в който е починал.

В останалите случаи пенсията се прекратява от датата, на която е възникнало основанието за прекратяването.


Създадена на 20.08.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари