Кога се спира пенсията?

Вижте новите въпроси и отговори, свързани с процедурите за пенсиониране
Normal_pensionirane

Въпрос: Кога една пенсия се спира?

Отговор: Пенсията се спира:

  • по искане на лицето;
  • когато лицето не се яви за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е служебно повикан;
  • когато пенсионерът не получава пенсията си повече от шест месеца;
  • когато не следва изплащането й на основание чл.101 от Кодекса за социално осигуряване (при несъвместимост на пенсиите);
  • когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата по работоспособността по отношение на противопоказните условия на труд.

Създадена на 01.02.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари