Кога се превеждат сумите за пенсиите на банките?

Въпроси и отговори, свързани с пенсионирането
Normal_pensionirane

Преводът на пенсия по банкова сметка се извършва в първите 3 работни дни от започване изплащането на пенсиите в пощенските станции, а именно от 7-мо до 9-то число на месеца включително, когато тези дни са работни. Когато те са неработни дни, преводът се извършва на следващия работен ден. Това означава, че сумите по банковите сметки могат да бъдат налични и на 10-то число на месеца, за който се отнасят. Тъй като много често пенсионерите не са информирани за това обстоятелство, е важно да се знае, че не винаги пенсията може да се получи от банката на 7-мо число.

 


Създадена на 13.11.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари