При какви условия през 2017 г. може да се отпусне лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) до една година по-рано от изискващата се възраст за трета категория труд?

Вижте новите въпроси и отговори, свързани с процедурите за пенсиониране
Normal_pensionirane

Въпрос: При какви условия през 2017 г. може да се отпусне лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) до една година по-рано от изискващата се възраст за трета категория труд?

Отговор: При действието на приетите от 01.01.2016 г. условия за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО от право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68а от КСО през 2017 г. могат да се възползват следните лица:

  • Жените, които през 2017 г. навършват 61 години, имат осигурителен стаж не по-малък от 35 години и 4 месеца, могат да упражнят правото си на пенсия по чл. 68а от КСО до една година, преди да навършат тази възраст;
  • Мъжете, които през 2017 г. навършват 64 години, имат осигурителен стаж не по-малък от 38 години и 4 месеца, могат да упражнят правото си на пенсия по чл. 68а от КСО до една година, преди да навършат тази възраст;
  • Жените, които през 2018 г. навършват 61 години и 2 месеца, имат осигурителен стаж не по-малък от 35 години и 6 месеца, могат да упражнят правото си на пенсия по чл. 68а от КСО до една година, преди навършването на тази възраст;
  • Мъжете, които през 2018 г. навършват 64 години и 1 месец, имат осигурителен стаж не по-малък от 38 години и 6 месеца, могат да упражнят правото си на пенсия по чл. 68а от КСО до една година, преди навършването на тази възраст.

Началната дата, от която се отпуска този вид пенсия, е датата на заявлението.

Общото правило на чл. 94, ал. 1 от КСО за отпускане на пенсията от датата на придобиване на правото при подадено заявление в 2-месечен срок от тази дата е неприложимо за пенсиите по чл. 68а от КСО. Те винаги се отпускат от датата на заявлението. Веднъж отпусната, пенсията по чл. 68а от КСО се изплаща пожизнено в намален размер. Съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 13 от КСО, намалението е в размер на 0,4 на сто за всеки недостигащ месец до навършване на лицето на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО.


Създадена на 03.04.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари