Самоосигуряващите се лица ще могат да заявяват, че плащат осигурителни вноски при стари дългове

Това се предвижда с последните промени в КСО

0212395.0

Normal_pensionirane

С последните промени в Кодекса за социално осигуряване самоосигуряващите се лица могат да посочат, че плащат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, независимо от това, че имат по-стари задължения например за данъци. За да бъде отнесено плащането  за осигурителните вноски за ДОО, самоосигурявнащите се лицата, задължително трябва да подадат писмено заявление в офиса на НАП по постоянен адрес преди парите да бъдат наредени по сметките на приходното ведомство. 
Промяната е направена във връзка с изискването на осигурителното законодателство вноските за държавното обществено осигуряване да са внесени от самоосигуряващите се, за да могат да породят осигурителни права. По този повод и поради поредността на погасяване на публичните задължения, въведена от началото на 2013 г. би могло да се стигне до случаи, в които самоосигурявнащите се лицата със стари данъчни задължения извършват плащания, но сумите погасяват техните по-стари дългове, като текущите задължения за осигурителни вноски остават неплатени. След подаването на заявлението сумите ще могат да постъпят за погасяване на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване.
Повече информация за плащането на данъци и осигурителни вноски, процедурите за подаване на заявления за промяна на реда за плащане може да се получи на  информационния телефон на НАП  0700 18 700 на цената на стандартен телефонен разговор.

 


Създадена на 29.07.2019 г.

Коментари

Все още няма коментари