Следва ли да се прилага общата разпоредба на чл. 101, ал. 1, т. 2 КСО в случаите, при които родител получава наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст от починал съпруг, навършил е възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО и не получава лична пенсия...

Вижте новите въпроси и отговори, свързани с процедурите за пенсиониране
Normal_pensionirane

Въпрос: Следва ли да се прилага общата разпоредба на чл. 101, ал. 1, т. 2 КСО в случаите, при които родител получава наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст от починал съпруг, навършил е възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО и не получава лична пенсия, и подава заявление за отпускане на наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване от починал син по чл. 82, ал. 3 КСО?

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 3 КСО, родителите имат право на наследствена пенсия от децата си, ако са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО и ако не получават лична пенсия (чл. 36, ал. 1 НПОС).
На основание разпоредбата на чл. 101, ал. 6 от КСО родителите не могат да получават едновременно лична и наследствена пенсия, с изключение на родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба. 
При получаване на лична пенсия, им се изплаща по-благоприятната по размер пенсия, а по-неблагоприятната се спира – съответно отпуска и спира на основание чл. 95, ал. 1, т. 4 КСО. 
При получаване на наследствена пенсия от друг наследодател се прилага разпоредбата на чл. 101, ал. 1, т. 2 КСО за съвместимост на пенсиите, като отново по-неблагоприятната се отпуска и спира на основание чл. 95, ал. 1, т. 4 КСО. 
В тази връзка тъй като лицето има право на наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване от починал син на основание чл. 82, ал.3 КСО, но получава наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст от починал съпруг, се прилага разпоредбата на чл.101, ал. 1, т. 2 КСО. На основание цитираната разпоредба пенсиите са несъвместими, не могат да се получават едновременно, поради което наследствената пенсия за инвалидност поради общо заболяване по чл. 82, ал. 3 КСО, която е по-неблагоприятната по размер, следва да се отпусне и спре на основание чл. 95, ал. 1, т. 4 КСО.


Създадена на 02.05.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари